Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP obwarowane są licznymi wymogami formalnymi. Część tych formalności leży w gestii pracodawcy, który zatrudnia obcokrajowca. Jeżeli chcesz być na bieżąco z procedurami oraz dokumentacją dla zatrudnianych w Polsce obcokrajowców zapraszamy na szkolenie, podczas którego w łatwy sposób dowiesz się jakie dokumenty należy przygotować oraz jakie spełnić wymogi, aby zgodnie z prawem przyjąć do pracy osoby spoza terytorium RP.

 • Pracownicy działu kadr i księgowości
 • Właściciele firm/pracodawcy
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Doradcy podatkowi

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy otrzymają gotowe kompendium wiedzy na temat procedur oraz dokumentacji związanej z podatkami oraz ubezpieczeniem, które należy wypełnić w przypadku przyjęcia do pracy obcokrajowców. Podczas spotkania będzie okazja do dyskusji i analizy przypadków wziętych z życia firmy.

 1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zasady ogólne
 1. zatrudnienie cudzoziemców z Unii Europejskiej a zatrudnianie cudzoziemców z państw trzecich,
 2. obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca i wyjątki od niego,
 3. obowiązki dokumentacyjne (posiadania przez pracodawcę potwierdzenia legalności pobytu w Polsce, umowa o pracę w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, etc.),
 4. domniemania związane z zatrudnieniem cudzoziemca (domniemanie zawarcia umowy o pracę, domniemanie wysokości wynagrodzenia cudzoziemca, etc.),
 5. delegowanie cudzoziemców zatrudnionych w Polsce do innych państw Unii Europejskiej,
 6. korzystanie z pracy cudzoziemców zatrudnionych przez podmioty zagraniczne.
 1. Konsekwencje dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców niezgodnie
  z prawem
 1. odpowiedzialność karna za niegodne z prawem zatrudnienie cudzoziemca,
 2. odpowiedzialność solidarna zleceniodawcy względem cudzoziemców zatrudnionych przez podwykonawcę,
 3. dodatkowe koszty związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca,
 4. wynagrodzenie cudzoziemca zatrudnionego nielegalnie a podatkowe koszty zyskania przychodu.
 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
 1. pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencja podatkowa), 
 2. ustalenie rezydencji podatkowej według polskich przepisów i umów międzynarodowych,
 3. miejsce opodatkowania dochodów pracowników – zasady ogólne i wyjątki od nich,
 4. opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców,
 5. opodatkowanie pracowników oddelegowanych przez zagranicznych pracodawców,
 6. obowiązki polskiego pracodawcy jako płatnika wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom,
 7. samoopodatkowanie cudzoziemców w Polsce,
 8. właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców,
 9. roczne informacje podsumowujące (IFT-R, PIT-11),
 10. obowiązki informacyjne przy korzystaniu z pracy nierezydentów zatrudnionych przez podmioty zagraniczne (informacja OTD-W1).
 1. Aspekty ubezpieczeniowe zatrudnienia cudzoziemców
 1. opłacanie składek za cudzoziemców z Unii Europejskiej i z państw trzecich,
 2. oddelegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce przez podmiot zagraniczny a ubezpieczenia społeczne,
 3. opłacanie składek pracowników wykonujących pracę na terytorium kilku państw Unii Europejskiej,
 4. umowa o samodzielne opłacanie składek.
 1. Europejski system ubezpieczenia zdrowotnego
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły
Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły