Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Zatrudnianie cudzoziemców

Rozwiązania praktyczne, procedury, przypadki szczególne

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jak odnaleźć się w procedurach zatrudniania obcokrajowców? Jak poprawnie konstruować umowy z cudzoziemcami? Jak prawidłowo rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS? Mnóstwo pytań, wiele złożonych zagadnień i rozległa problematyka…

Nasze seminarium – kładące nacisk na aspekty praktyczne procedur – pozwoli na weryfikację poprawności procedur w Państwa przedsiębiorstwach i ich zgodności z obowiązującym prawem.

 • właściciele przedsiębiorstw,
 • członkowie zarządu odpowiedzialni za politykę personalną,
 • dyrektorzy personalni,
 • szefowie i pracownicy działów kadrowo-płacowych,
 • specjaliści HR.

Przegląd i systematyzacja zagadnień związanych z odmiennością kształtowania stosunków umownych z pracownikami, prowadzenia dokumentacji, obowiązków podatkowych i wynikających z ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy będą mogli poddać weryfikacji swoje dotychczasowe doświadczenia i praktyki stosowane w swoich przedsiębiorstwach.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

 1. Obowiązki pracodawcy: przechowywanie dokumentacji, ubezpieczenia społeczne, bieg terminów, uzupełnianie dokumentacji
 2. Kary dla przedsiębiorców nieprzestrzegających prawa
 • grzywny – za powierzenie pracy cudzoziemcowi bez ważnych dokumentów, za uporczywe powierzanie pracy, za zatrudnienie wielu cudzoziemców w tym samym czasie
 • kary ograniczenia wolności, pozbawienie dostępu do zamówień publicznych i środków unijnych
 • zasady i konsekwencje domagania się zaległego wynagrodzenia przed sądem przez cudzoziemca

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 1. Ustalenie rezydencji podatkowej:
 • pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego,
 • zasady wynikające z polskiej ustawy o PIT,
 1. Obowiązki informacyjne i ewidencyjne dla celów podatkowych:
 • właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców,
 • roczne informacje podsumowujące (IFT-R, PIT-11),
 1. Pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, samoopodatkowanie
 2. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy:
 • miejsce opodatkowania dochodów pracowników migrujących – wyjątki
 • praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu,
 • opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców,
 • opodatkowanie pracowników oddelegowanych przez zagranicznych pracodawców,
 • obowiązujące terminy

Aspekty ubezpieczeniowe zatrudnienia cudzoziemców

 1. Ubezpieczenia społeczne a podróż służbowa i oddelegowania cudzoziemca – wyjątki: zasady opłacania składek pracowników delegowanych, pracowników wykonujących pracę na terytorium kilku państw
 2. Ubezpieczenia społeczne
 • Europejski system ubezpieczeń społecznych,
 • opłacanie składek w Polsce i za granicą,
 • umowa o samodzielne opłacanie składek,
 1. Europejski system ubezpieczenia zdrowotnego
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły