Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Zatrudnianie cudzoziemców

Procedury i dokumentacja

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP obwarowane są licznymi wymogami formalnymi. Część tych formalności leży w gestii pracodawcy, który zatrudnia obcokrajowca. Jeżeli chcesz być na bieżąco z procedurami oraz dokumentacją dla zatrudnianych w Polsce obcokrajowców zapraszamy na e-szkolenie, podczas którego w łatwy sposób dowiesz się jakie dokumenty należy przygotować oraz jakie spełnić wymogi, aby zgodnie z prawem przyjąć do pracy osoby spoza terytorium RP.

 • Pracownicy działu kadr i księgowości
 • Właściciele firm/pracodawcy
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Doradcy podatkowi

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał.

Dzięki udziałowi w e-kursie uczestnicy otrzymają gotowe kompendium wiedzy na temat procedur oraz dokumentacji związanej z podatkami oraz ubezpieczeniem, które należy wypełnić w przypadku przyjęcia do pracy obcokrajowców.

MODUŁ I – 12 lipca 2019

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

 • Rożnice w zatrudnianiu cudzoziemców z UE oraz spoza UE
 • Zezwolenia na pracę:
  • typy zezwoleń na pracę
  • warunki uzyskania zezwolenia na pracę
  • wniosek o wydanie zezwolenia
  • organy właściwe do rozpoznania wniosku
  • terminy wydania decyzji
  • opłaty
  • instrumenty do przyśpieszania rozpoznania sprawy
  • rodzaje decyzji kończących sprawę
  • odwołanie od decyzji
  • wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę
 • Procedura oświadczeniowa:
  • dostępność procedury dla obywateli określonych państw
  • typy oświadczeń
  • organ właściwy
  • opłaty
  • warunki wpisu oświadczenia do rejestru oświadczeń

 

MODUŁ II – 19 lipca 2019

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców

 • Obowiązek respektowania warunków określonych w zezwoleniu na pracę lub w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy
 • Obowiązki informacyjne wobec cudzoziemców i wobec organów wydających zezwoleni na pracę i wpisujących oświadczenia do rejestru oświadczeń
 • Język prowadzonej dokumentacji
 • Odmienności w zatrudnieniu w oparciu o wybrane formy zatrudnienia (umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne)
 • Odpowiedzialność pracodawcy za niezgodne z prawem zatrudnienie cudzoziemców

 

MODUŁ III – 26 lipca 2019

Aspekty ubezpieczeniowe zatrudniania cudzoziemców

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń
 • Zasady koordynacji zabezpieczenia społecznego
 • Ubezpieczenia społeczne a podróż służbowa i oddelegowanie

 

MODUŁ IV – 2 sierpnia 2019

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

 • Ustalenie rezydencji podatkowej
 • Unikanie podwójnego opodatkowania
 • Obowiązki informacyjne i ewidencyjne dla celów podatkowych
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym, ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Pracodawca jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy

 

Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły