Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Zarządzanie zespołem pracowników produkcyjnych

Sprawdzone sposoby budowania efektywnych zespołów

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Zarządzanie pracownikami produkcyjnymi, motywowanie, wyznaczanie celów oraz rozliczanie z ich osiągnięcia należy do zadań wyjątkowo trudnych.
Światy gonionego budżetem i harmonogramem kierownika oraz szeregowego pracownika są często bardzo odległe.

Dlatego ważne jest poznanie praktycznych narzędzi motywowania i wpływania na zespoły pracowników, które będzie można stosować bez wysiłku, a które jednocześnie będą skuteczne i naturalne.

Wszystkich, którzy chcą pogodzić odległe światy, zapraszamy na interaktywne zajęcia warsztatowe, prowadzone przez doświadczonego menedżera. Program powstał w oparciu
o konsultacje z kierownikami pierwszej linii i odpowiada na zgłoszone realne problemy.

Celem warsztatu jest kształtowanie autorytetu przełożonego oraz podnoszenie efektywności podległych pracowników poprzez:

 • poznanie i przećwiczenie narzędzi budowania autorytetu ("sprzedania" swojej osoby)
 • pozafinansowe motywowanie pracowników produkcyjnych
 • udzielanie informacji zwrotnej - zasady i metody
 • doskonalenie umiejętności obrony swojej wiarygodności i autorytetu w trudnych rozmowach z pracownikami

Interaktywne warsztaty
dedykowane są kierownikom średniego i niższego szczebla, w pracy których element dobrej współpracy
z podwładnymi jest kluczowy. W szczególności dla:

 • kierowników produkcji,
 • głównych mechaników,
 • szefów utrzymania ruchu,
 • kierowników liniowych, mistrzów i brygadzistów,
 • osób kierujących pracownikami hali produkcyjnej i zarządzających zespołami pracowników fizycznych.

Praktyczny charakter warsztatów gwarantowany jest poprzez dobór odpowiednich metod treningowych – uczestnicy poprzez odtwarzanie ról i sytuacji doskonalą swoją skuteczność zarządzania zespołami pracowników produkcyjnych i fizycznych.

Uczestnicy poprzez aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusjach doskonalą skuteczność zarządzania zespołami. Celem warsztatu jest wyposażenie szkolonych w zbiór narzędzi kształtujących umiejętności prowadzenia i utrzymywania produktywnych zespołów oraz podnoszenie jakości pracy poprzez:

 • efektywną komunikację przełożony – pracownicy,
 • spojrzenie na siebie i własne preferencje,
 • narzędzia pozafinansowego motywowania pracowników produkcyjnych,
 • delegowanie uprawnień, udzielanie informacji zwrotnej, dyscyplinowanie,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu planowania, monitorowania i rozliczania oraz podejmowania trudnych decyzji,
 • praktyczny coaching swoich pracowników,
 • budowanie swojego autorytetu i wiarygodności jako menedżera/lidera wobec podwładnych.

 

Trening w proponowanej formule to inwestycja we własny potencjał, zwiększona motywacja i wewnętrzna determinacja, a w konsekwencji większa skuteczność w osiąganiu celów.

 1. Kim jestem jako menedżer, jaka jest moja motywacja do bycia szefem? Jakie cele mi przyświecają? Być menedżerem, czy liderem? Kim bardziej jestem teraz?
  Co z tego wynika dla mojego zespołu? (ćwiczenie praktyczne)
 2. Kompetencje menedżera i lidera
  • motywowanie przez dawanie przykładu i zaangażowanie.
 3. Doskonalenie umiejętności obrony swojej wiarygodności i autorytetu w trudnych rozmowach z pracownikami.
 4. Zespołowe rozwiązywanie problemów jako element niematerialnego motywowania pracowników i rzeczywistego przywództwa (zadanie symulacyjne).
 5. Motywowanie do zmiany – metoda „kanapki”.
 6. Warsztat „produkcyjny”
  • formułowanie i definiowanie celów
  • budowanie sprzyjających realizacji zadania relacji
  • konstruowanie skutecznych, jasnych procedur i norm jakościowych
  • rola menedżera/lidera i jego metod motywowania i tworzenia efektu końcowego pracy zespołu.
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły