Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Każdy rodzaj działalności gospodarczej obarczony jest ryzykiem, gdyż duża część zjawisk, wpływających na przedsiębiorstwo, wynika z niezależnych, zewnętrznych uwarunkowań. W konsekwencji możliwe są niepowodzenia czy straty wynikające z pojawienia się czynników, których dany podmiot nie przewidział i nie mógł im zapobiec. Istnieją jednak narzędzia ochrony przed ryzykiem, które zostaną zaprezentowane w czasie tego intensywnego szkolenia, przeprowadzonego przez doświadczonego menedżera i wykładowcę.

Uczestnicy:

 • menadżerowie,
 • analitycy,
 • controllerzy finansowi

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą:

 • umiejętność oceny stopnia ryzyka rynkowego i cenowego
 • umiejętność doboru źródeł finansowania
 • umiejętność oceny ryzyko związanego z planami finansowymi
 • umiejętność oceny zagrożenia brakiem kontynuacji działalności
 1. Ocena ryzyka rynkowego:
 • pomiar i ocena ryzyka stopy procentowej,
 • pomiar i ocena ryzyka  walutowego.
 1. Ocena ryzyka zmienności cen (towarów, surowców itp.)
 2. Dobór źródeł finansowania:
 • istota dźwigni finansowej,
 • graniczna rentowność operacyjna,
 • kiedy warto skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania.
 1. Ryzyko płynności finansowej:
 • statyczne miary oceny płynności finansowej – analiza wskaźnikowa bilansu,
 • dynamiczne miary oceny płynności finansowej – analiza wpływów i wydatków.
 1. Ocena ryzyka braku kontynuacji działalności gospodarczej.
 2. Ryzyko w biznes planie:
 • próg rentowności,
 • analiza wrażliwości.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły