Explanator - Szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte i kursy on-line

Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Zarządzanie przez liczby, czyli wprowadzenie do controllingu finansowego

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jeżeli:

 • chcą Państwo wyjść poza tradycyjne schematy zarządzania przedsiębiorstwem
 • macie Państwo świadomość, że wiedza to postęp, i że zmiany w kierowaniu organizacją są nieuchronne
 • zależy Państwu na poznaniu nowoczesnych narzędzi poprawiających jakość i skuteczność sterowania firmą
 • jesteście Państwo gotowi na podejmowanie decyzji, które wpłyną na efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • chcecie Państwo w sposób racjonalny wykorzystywać zasoby firmy

zapraszamy na praktyczne warsztaty wprowadzające w zagadnienia controllingu finansowego.

Warsztaty skierowane są do:

 • przedsiębiorców
 • pracowników działów księgowych
 • pracowników działów finansowych
 • analityków

UWAGA: Aby w pełni skorzystać z warsztatowej części szkoleń stacjonarnych każdy z uczestników powinien być wyposażony w laptopa z dostępem do MS Excel.

Dzięki udziałowi w warsztatach:

 • ustrukturyzują Państwo wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji w obszarze finansów i controllingu
 • nabędą Państwo umiejętność przygotowania długoterminowego planu finansowego oraz budżetu
 • zyskają Państwo możliwość wdrożenia rozwiązań, które pomogą ujawnić i wyeliminować zagrożenia oraz ułatwią zapobieganie powstawania niepożądanych skutków w przyszłości.
 1. Wprowadzenie do controllingu, czyli czym właściwie jest controlling finansowy?
  • nowoczesny system sterowania przedsiębiorstwem, czyli controlling to nie kontrola
  • miejsce controllingu finansowego w strukturze przedsiębiorstwa
  • cele i narzędzia controllingu strategicznego i ich wpływ na realizację długookresowych planów organizacji
  • cele i narzędzia controllingu operacyjnego - systemowe działania wspierające bieżące cele przedsiębiorstwa
 2. Strategiczny controlling finansowy, czyli jak sporządzić długoterminowy plan finansowy? - warsztat
  • prognozy przychodów
  • prognozy kosztów
  • prognozy rachunku zysków i strat
  • prognozy rachunku przepływów pieniężnych
 3. Od ogółu do szczegółu, czyli budżetowanie
  • budżet, czyli szczegółowy plan działania procesów zachodzących w organizacji i jego wpływ na kondycję finansową firmy
  • budżetowanie jako metoda sprawnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
  • znaczenie budżetów dla firmy:
   • skuteczne wsparcie decyzyjne
   • efektywne wykorzystanie środków finansowych
   • koordynacja działań w różnych sekcjach organizacji
   • pomiar odchyleń wyników rzeczywistych od planu
 4. Tworzenie budżetu pracowników działu handlowego - warsztat
  • określenie kosztów zatrudnienia handlowców w odniesieniu do realizacji postawionego celu na podstawie analizy ich czasu pracy
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Excel sprzedażowy

Skuteczne raportowanie wspomagające decyzje handlowe

Szczegóły
e-kurs mailowy

Ewidencje w aptekach

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację

Szczegóły