Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce 2019

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Miejsce i termin:

Warszawa, 29.03.2019-26.04.2019

Golden Floor Centrum ul. Sienna 39 Warszawa (1 spotkanie stacjonarne), Golden Floor Plaza Al. Jerozolimskie 123a Warszawa (2 spotkanie stacjonarne)

Zgłoś się

Pełnienie funkcji kierownika apteki to nie tylko prestiż i wyższe wynagrodzenie, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność  – finansowa, dyscyplinarna i karna. Odpowiedzialność wobec organizacji administracji państwowej i samorządowej, pacjentów, właściciela apteki a także pracujących w niej pracowników. No i sporo obowiązków, z których tylko część można delegować na innych. To konieczność łączenia wiedzy farmaceutycznej z kompetencjami managerskimi.  Dodatkowo sytuacji nie ułatwiają niejasne, pozostawiające sporo wątpliwości przepisy.

Jeżeli:

 • chcą Państwo być skutecznym managerem, działając przy tym zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki zawodowej,
 • zależy Państwu, aby zarządzana przez Was placówka była rentowna i konkurencyjna,
 • wiedzą Państwo, że apteka nie jest sklepem z lekami, ale rachunek ekonomiczny też jest istotny,
 • szukają Państwo rozwiązań, które pozwolą budować lojalność i zadowolenie pacjentów,
 • chcą Państwo, aby każdy pracownik czuł się dobrze w zarządzanym przez Was zespole i dobrze realizował swoje obowiązki,

zapraszamy do udziału w kursie przygotowanym przez ekspertów „BIULETYNU INFORMACYJNEGO KIEROWNIKA APTEKI”.

 • kierownicy aptek
 • kandydaci na kierowników aptek
 • właściciele aptek

Podczas kursu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak przeprowadzić segmentację pacjentów, a następnie wykorzystać jej wyniki przy budowaniu strategii rozwoju apteki
 • jakie zachowania można uznać za naruszenie tajemnicy aptekarskiej i jak chronić przed nim siebie i swój zespół – przykładowe rozwiązania
 • kto może kontrolować działalność apteki, w jakim zakresie, jakie dokumenty należy udostępnić inspektorom do wglądu
 • w jaki sposób motywować pracowników wykorzystując motywatory finansowe i pozafinansowe
 • za pomocą jakich działań budować wizerunek apteki przyjaznej cenowo, dbając jednocześnie o rachunek ekonomiczny
 • jakie czynniki wziąć pod uwagę optymalizując asortyment w aptece

6 powodów, dla których warto wziąć udział w kursie

 • Organizator kursu - „BIULETYN INFORMACYJNY KIEROWNIKA APTEKI” to magazyn tworzony przez farmaceutów dla farmaceutów, który od 10 lat cieszy się nieustannym zaufaniem czytelników.
 • Unikalna formuła - kurs łączy różne formy nauki, zarówno stacjonarne, jak i e-learning, co zwiększa jego efektywność w stosunku do tradycyjnych szkoleń.
 • Doświadczenie i praktyka prowadzących – kurs przygotowali praktycy – doświadczeni kierownicy aptek oraz prawnicy specjalizujący się w prawie farmaceutycznym.
 • Case study – każde omawiane podczas kursu zagadnienie poparte jest przykładami.
 • E-book „Język angielski w aptece” – narzędzie pomocne w nauce fachowych słówek, przydatnych w codziennej pracy w aptece.
 • Opieka eksperta – podczas warsztatów stacjonarnych prowadzący odpowiedzą na pytania uczestników podczas specjalnych PANELI KONSULTACYJNYCH.

5-tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 4 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • E-book „Język angielski w aptece” zawierający artykuły w języku angielskim dotyczące najczęstszych problemów zgłaszanych przez pacjentów, słowniczek z wyjaśnieniem fachowych zwrotów oraz zestaw ćwiczeń
 • Specjalny panel konsultacyjny podczas warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat potwierdzający ukończenia kursu

 

UWAGA - tylko 26 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń!

 1. Lekcja multimedialna: Budowanie pozycji apteki na rynku - 29 marca 2019
  • Po co i za pomocą jakich narzędzi prognozować sprzedaż, aby proces ten wspierał rozwój apteki
  • Czynniki, które należy wziąć pod uwagę opracowując srategę rozwoju apteki
  • Jak przeprowadzić segmentację pacjentów swojej apteki, a następnie wykorzystać jej wyniki przy budowaniu strategii rozwoju - case study
  • Czym konkurować jeśli nie ceną - 10 przykładowych rozwiązań do wdrożenia w aptece, które pozwolą przyciągnąć pacjentów
 2. Lekcja multimedialna: Zarządzanie relacjami z pacjentami - 5 kwietnia 2019
  • Kluczowe standardy obsługi pacjentów, o które warto zadbać w swojej aptece - przykłady
  • W jaki sposób budować lojalność pacjentów i sprawić, aby wracali do naszej placówki - 8 trendów, które w najbliższym czasie wpłyną na relacje apteka - pacjent
  • Tajemniczy pacjent i inne metody badania jakości obsługi - po co, w jaki sposób, za pomocą jakich narzędzi
  • Oczekiwania pacjentów a oferta apteki - jak badać potrzeby pacjentów w kwestii dostępnego asortymentu, kiedy warto je uwzględnić wprowadzając nowe produkty i leki do oferty, w jaki sposób komunikować zmiany w ofercie
 3. Warsztaty stacjonarne: Zarządzanie apteką zgodnie z prawem farmaceutycznym - Warszawa 12 kwietnia 2019
  • Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kierownika apteki - największe pułapki i najczęstsze wątpliwości
  • Delegowanie uprawnień oraz powierzenie zastępstwa - co, jak, w jakiej sytuacji
  • Kontrole w aptece - kto może kontrolować działalność apteki, w jakim zakresie, jakie dokumenty należy udostępnić inspektorom do wglądu
  • Dokumentacja związana z działanością apteki a odpowiedzialność kierownika apteki
   DODATKOWO: 60-minutowy panel konsultacyjny
 4. Lekcja multimedialna: Zarządzanie zespołem aptecznym - 15 kwietnia 2019
  • Jak racjonalnie zarządzać czasem pracy i zadaniami w zespole - przykłady rozwiązań dostosowanych do specyfiki apteki
  • Efektywny system motywacyjny, czyli w jaki sposób motywować pracowników wykorzystując motywatory finansowe i pozafinansowe
  • Jak skutecznie rozwiązywać problemy w zespole, aby budować swój autorytet, zachować dyscyplinę, ale i dobrą atmosferę
  • Jakie zachowania można uznać za naruszenie tajemnicy aptekarskiej i jak chronić przed nimi siebie i swój zespół - przykładowe rozwiązania
 5. Lekcja multimedialna: Marketing i polityka cenowa w aptece - 19 kwietnia 2019
  • Marketing w aptece zgodnie z prawem - na co pozwalają przepisy w kwestii informowania o asortymencie i promocjach, a czego robić nie wolno
  • Merchandising ma znaczenie - przykładowe rozwiązania ekspozycyjne, które pozytywnie wpływają na komunikację z pacjentami i wzrost sprzedaży
  • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii cenowej apteki, aby nie stracić pacjentów i jednocześnie utrzymać rentowność
  • Za pomocą jakich działań budować wizerunek apteki przyjaznej cenowo, dbając jednocześnie o rachunek ekonomiczny
 6. Warsztaty stacjonarne: Zarządzanie finansami i rentownością apteki  - Warszawa 26 kwietnia 2019
  • Analiza rentowności apteki - wskaźniki, które warto śledzić
  • Jak zwiększyć rentowność apteki - przykładowe działania m.in. w kwestii oferowanego asortymentu, zarządzania magazynem, optymalizacji wykorzystania powierzni
  • Jakie czynniki wziąć pod uwagę optymalizując asortyment w aptece
  • Negocjacje z dostawcami leków - gdzie szukać korzystnych warunków, które pozwolą osiągnąć wyższą marżę
   DODATKOWO: 60-minutowy panel konsultacyjny
    
Poleć znajomym Dodaj do kalendarza
Czas trwania:
Wykładowca | Trener:

Zespół ekspertów

Cena:

990 zł netto

Zgłoś się >

Zobacz również