Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Zagraniczne podróże służbowe i oddelegowanie pracowników do pracy za granicą

Ujęcie prawno - podatkowe

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Otwarty rynek pracy w Europie wiąże się coraz częściej z przepływem pracowników pomiędzy krajami. Wysłanie pracownika do pracy za granicę rodzi szereg problemów ze stosowaniem zarówno przepisów polskich, jak i regulacji międzynarodowych. Aby uniknąć błędów przy stosowaniu nowych zasad oddelegowania do pracy poza terytorium RP, zapraszamy na szkolenie, podczas którego doświadczony prawnik rozwieje wątpliwości z nimi związane.

 • pracodawcy, właściciele firm
 • pracownicy działów kadr i działów personalnych
 • specjaliści działów księgowości i finansów
 • pracownicy Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy
 • pracownicy biur rachunkowych

Uczestnicy podczas szkolenia dowiedzą się o prawnych uwarunkowaniach dotyczących zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z dietami i innymi świadczeniami (również od strony podatkowej i ZUS) oraz swobodą przepływu pracowników i usług w krajach UE.

 1. Oddelegowanie a podróż służbowa (podobieństwa i różnice).
 2. Swoboda przepływu pracowników i swoboda przepływu usług – jako podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej.
 3. Zagraniczna podróż służbowa
 • polecenie wyjazdu
 • czas sprawy pracownika w delegacji
 • dieta i inne świadczenia pracowników w podróży służbowej (koszty przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, parkingi, dodatek za rozłąkę)
 • opodatkowanie i ozusowanie diety i innych świadczeń
 • pracownicy transportu międzynarodowego (m.in. czas pracy, świadczenia pracowników w podróży służbowej, MiLoG – niemiecka płaca minimalna).

4. Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę

 • zasady uzyskiwania formularzy A-1
 • świadczenia związane z oddelegowaniem (zakwaterowanie, zwrot kosztów dojazdu, dodatek za rozłąkę)
 • świadczenia pracowników oddelegowanych a płaca minimalna
 • zakres stosowania prawa lokalnego w przypadku oddelegowania pracowników (m.in. podstawowe informacje o regulacjach francuskich, niemieckich)
 • oddelegowanie pracownika przez agencję pracy tymczasowej.
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły