Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Wycena wartości przedsiębiorstw w praktyce

Biznesowe i finansowe aspekty akwizycji firm

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Istnieje szereg metod wyceny przedsiębiorstwa, ale bezkrytyczne ich stosowanie niejednokrotnie prowadzi do zdumiewających, a nawet niedorzecznych rezultatów. Bezkrytyczne stosowanie modeli finansowych prowadzi do nieracjonalnych decyzji biznesowych.

Ile naprawdę warta jest firma? Jaka cena nie odstraszy potencjalnego inwestora? Ile można zapłacić za przejmowane przedsiębiorstwo i odzyskać wartość inwestycji bez ryzyka? Oprócz stosowania formuł matematycznych warto oprzeć się dodatkowo o przesłanki biznesowe związane z szacowaniem wartości przedsiębiorstw.

 • zarządy i właściciele średnich i dużych firm,
 • dyrektorzy finansowi i główni księgowi,
 • doradcy i konsultanci biznesu,
 • controllerzy finansowi i biznesowi.

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych narzędzi, które umożliwią dokonanie wstępnej wyceny wartości przedsiębiorstwa nawet osobom bez specjalistycznego przygotowania. W trakcie interaktywnych zajęć warsztatowych omawiane będą studia przypadków, transakcje na polskim rynku.

Dodatkowo, każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie ważną książkę Grahama Kenny Strategia dywersyfikacji - wzrost poprzez zróżnicowanie. Więcej o autorze i książce oraz recenzja dostępne poniżej w sekcji Materiały do pobrania.

1. Strategie wzrostu przedsiębiorstw, czyli biznesowe przesłanki akwizycji

 • Wzrost organiczny versus wzrost zewnętrzny
 • Strategie wzrostu niskiego, średniego i wysokiego ryzyka - macierz Ansoffa
 • Metodyka oceny atrakcyjności przedsiębiorstw
 • Identyfikacja i ocena możliwych efektów synergii
 • Ryzyka i zagrożenia związane z procesem akwizycji przedsiębiorstw

2. Rynkowe metody wyceny przedsiębiorstw

 • metoda porównawcza
 • metoda mnożnika rynkowego oraz cenowo-dochodowego
 • Ocena przydatności i adekwatności metod rynkowych wobec różnych typów przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstw osiągających straty
 • Wycena przedsięwzięć biznesowych „nowej ekonomii”
 • Przydatność wycen giełdowych w okresie turbulencji

3. Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw

 • metoda oparta o wartość księgową firmy
 • metoda odtworzeniowa
 • metoda likwidacyjna
 • Ocena przydatności i adekwatności metod majątkowych wobec różnych typów przedsiębiorstw

4. Dochodowa metoda wyceny przedsiębiorstwa

 • Analiza struktury wzoru DCF
 • Kryteria adekwatności metody DCF w procesie wyceny przedsiębiorstw
 • Wskazówki praktyczne dotyczące wyceny DCF
 • Dyskusja, sesja konsultacyjna, Q&A
Zapytaj

Zobacz również