Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Biznesowy panel dyskusyjny

Współpraca gospodarcza Polska-Bliski Wschód

Jak wykorzystać potencjał rynków arabskich

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Zróżnicowany pod względem politycznym, ekonomicznym i kulturowym obszar Bliskiego Wschodu jest kierunkiem stwarzającym Polsce liczne szanse gospodarcze. Dlatego serdecznie zapraszamy na interdyscyplinarny biznesowy panel dyskusyjny o możliwościach współpracy między Polską a Bliskim Wschodem.

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli firm, księgowych
 • przedstawicieli zarządu i członków rad nadzorczych,
 • wszystkie osoby zainteresowane współpracą z partnerami na Bliskim Wschodzie.

Tematyka spotkania koncentruje się na specyfice rynku bliskowschodniego. Wykładowcy przyjrzą się możliwościom wymiany handlowej z Bliskim Wschodem, zarówno w zakresie importu, jak i eksportu. Omówione zostaną również prawne aspekty współpracy z państwami Bliskiego Wschodu.

UWAGA:

istnieje możliwość wzięcia udziału w dwóch panelach gospodarczych dzień po dniu (5.03.2015 odbywa się panel pt. Handel z Turcją) w cenie rabatowej 998 zł netto od osoby

Informacje na temat panelu pt. Handel z Turcją najdują się TUTAJ

 

I. Rekomendacje dla polskich firm zainteresowanych rynkami Bliskiego Wschodu

 • najszybciej rozwijające się gałęzie gospodarki
 • polskie towary i inwestycje na rynkach bliskiego wschodu
 • obiecujące sektory i dziedziny o dużym potencjale z punktu widzenia wymiany handlowej
 • gdzie istnieją najlepsze warunki do prowadzenia biznesu na Bliskim Wschodzie

II. Od czego zacząć?

 • wsparcie ze strony polskich władz
 • organizacje wspierające handel z Bliskim Wschodem
 • lokalne instytucje wspierające wymianę handlową
 • targi handlowe i organizacje branżowe

III. Etykieta i kultura biznesowa na Bliskim Wschodzie

 • jak właściwie postępować z zagranicznym partnerem biznesowym
 • budowanie relacji, postrzeganie czasu
 • przełamywanie lodów, tematy tabu
 • źle widziane zachowania w miejscach publicznych
 • preferencje i nawyki potencjalnych klientów
 • stereotypy, religia
 • podejmowanie gości i wręczanie upominków
 • pozycja kobiety
 • związek systemu politycznego z otwartością
 • czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę
 • przygotowanie wyjazdu biznesowego

IV. Specyfika wymiany handlowej z Bliskim Wschodem
IMPORT

Oczekiwania i możliwości

 • Towary gotowe i na zamówienie
 • Weryfikacja dostawców

Realizacja importu

 • kontrola jakości w trakcie importu
 • podstawa płatności
 • akredytywa i gwarancje bankowe
 • przedpłaty i zaliczki

EKSPORT

Metody wejścia na rynek

 • eksport bezpośredni , pośredni
 • kooperacja

Bariery wejścia na rynek

 • administracyjno-prawne
 • rynkowe

Kanały dystrybucji

Badanie rynku: współpraca z firmami transportowymi i agencjami celnymi

V. Aspekty prawne współpracy

 • licencje w imporcie, eksporcie
 • certyfikacja
 • ochrona sanitarna i fitosanitarna
 • świadectwo pochodzenia towarów
 • cła i polityka celna
 • kontyngenty i inne pozataryfowe instrumenty polityki handlowej
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel w sprzedaży

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Szczegóły