Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Wspólnota Niepodległych Państw

Jak wykorzystać szanse i pokonać bariery

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jak wejść na rynki naszych wschodnich sąsiadów? Z jakimi problemami mogą się na nim spotkać polscy eksporterzy? Które z nich i w jaki sposób można ominąć? O tym jak skutecznie wejść na rynek państw obszaru byłych krajów WNP i jak pozyskać partnerów biznesowych będą Państwo mieli okazję dyskutować w czasie intensywnego 7-godzinnego panelu, prowadzonego przez doświadczonego eksperta.

Właściciele i prezesi firm, pracownicy działów sprzedaży, działów handlowych, menedżerowie regionalni, specjaliści do spraw eksportu.

Tematyka seminarium koncentruje się na specyfice rynku Wspólnoty Niepodległych Państw. Wykładowca przyjrzy się szczegółowo możliwości wejścia na te rynki, technikom poszukiwania odpowiednich partnerów biznesowych oraz podstawowym zasadom biznesu.
Na podstawie długoletniej praktyki wykładowcy omówiona zostanie specyfika tamtejszego rynku i klientów. Skupimy się również na temacie aktualnych barier i ograniczeń ekspansji na rynki WNP.

 1. Powiązania gospodarcze Rosji i krajów byłego ZSRR
 • procesy integracyjne na obszarze WNP i ich znaczenie dla działalności przedsiębiorstw
 • ułatwienia celne, przepływów kapitałowych, ludzkich
 • powiązania gospodarek krajów regionu i ich wpływ na interesy polskich eksporterów
 • powiązania produkcyjne i handlowe krajów
 • nowe rozwiązanie – Euroazjatycka Unia Gospodarcza i jej znaczenie dla firm chcących wejść na rynki wschodnie
 1. Przedsiębiorstwo na rynkach wschodnich
 • specyfika rynków krajów WNP
 • jak wejść na rynki krajów WNP
 • nieformalne uwarunkowania działalności biznesowej
 • gdzie szukać wsparcia oraz potencjalnych partnerów rozpoczynając swoją działalność
 • uwarunkowania dostępu polskich produktów, usług i kapitału do rynku państw byłego WNP
 1. Charakterystyka gospodarki państw byłego bloku wschodniego
 • struktura gospodarek WNP
 • polityka ekonomiczna państw wschodnich
 • powiązania władza-biznes
 1. Nisze inwestycyjne i towarowe w krajach wschodnich
 • zapotrzebowanie na inwestycje (energetyka, technologie, sektor finansowy)
 • nisze produkcyjne i towarowe
 • specyfika rynku i klientów (cena, jakość, wymagania)
 • użycie rodzimej marki czy stworzenie nowej
 • jak kształtować politykę cenową
 • jak pozycjonować produkt i markę
 • główne obszary inwestycji polskich firm – success stories
 1. Aktualne bariery i ograniczenia ekspansji na rynki krajów WNP
 • embargo na produkty rolno-spozywcze i jego wpływ na polski rynek
 • wahania kursu rubla i cen ropy
 • spadek potencjału nabywczego rosyjskiej gospodarki
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły