Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie

Zmiany w Prawie Pracy 2016

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, która zrewolucjonizuje zapisy w umowach terminowych. Pojawi się nowy limit 33-miesięczny dla umów na czas określony a długość okresu wypowiedzenia stanie się identyczna, jak w przypadku umowy bezterminowej. To tylko niektóre nowelizacje, na które już teraz trzeba się przygotować, gdyż będą miały one wpływ zarówno na umowy obowiązujące w dniu wejścia w życie nowych przepisów, jak i te zawarte w niedalekiej przyszłości. Podczas szkolenia szczegółowo wyjaśnimy zarówno treści związane z umowami terminowymi, jak i zagadnienia dotyczące udzielania i korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (ta nowelizacja wchodzi w życie 2 stycznia 2016 r.).

 • szefowie i pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • właściciele firm
 • specjaliści z działów HR
 • osoby zajmujące się rekrutacją, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, świadectwami pracy
 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w Prawie Pracy dotyczącymi zawierania umów terminowych i korzystania z urlopów rodzicielskich
 • wyjaśnienie konsekwencji obowiązków spoczywających na pracodawcach i na pracownikach
 • omówienie najczęściej spotykanych problemów praktycznych,
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów
 1. Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca uprawnień rodzicielskich
 1. stan prawny do dnia 2 stycznia 2016 roku
 2. zmiany w zakresie urlopów macierzyńskich – dłuższy termin złożenia wniosku o udzielenie urlopu, osoby uprawnione do skorzystania z urlopu (nie tylko matka), wypłata i dzielenie zasiłku niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia rodziców
 3. zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich – wymiar urlopu, możliwość dzielenia urlopu, wydłużony termin wykorzystania urlopu, nowe warunki pracy podczas urlopu
 4. zwolnienie z pracy celem opieki na dzieckiem rozliczane w wymiarze godzinowym
 5. urlop ojcowski i urlop wychowawczy – dłuższy termin wykorzystania urlopu.
 1. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie zawierania umów terminowych i rozwiązywania umów o pracę
 1. stan prawny do dnia 22 lutego 2016 roku
 2. umowy na czas określony – czasowe ograniczenie ich trwania
 3. zmiana okresów wypowiedzenia umów o pracę
 4. zmiana regulacji umowy na okres próbny
 5. likwidacja umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy na zastępstwo jako odrębnych rodzajów umów o pracę
 6. zmiany w zakresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy
 7. przepisy przejściowe.
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły
e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły