Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Umowa zlecenia - przegląd ryzyk formalno-prawnych

Zagadnienia praktyczne, przegląd orzecznictwa, odpowiedzi na najważniejsze pytania

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Zinteresowanie pracodawców umowami cywilno-prawnymi nie słabnie. Jednakże z każdą formą elastycznego zatrudnienia związane są liczne ryzyka. Możliwości popełnienia błędu skutkującego znaczącymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi jest wyjątkowo duże. Dodatkowo pojawia się liczne orzecznictwo, które ma konkretny wpływ na praktykę zatrudniania pracowników.
Warto zatem sprawdzić, czy nasza praktyka biznesowa nie jest źródłem zagrożenia prawnego i finansowego. Na jakie niebezpieczeństwa narażeni są przedsiębiorcy? A co przy takiej formie zatrudnienia tracą, a co zyskują zleceniobiorcy? Na co zwrócić uwagę, aby nie wpaść w pułapkę "ukrytego stosunku pracy"?
W naszym e-kursie zostaną omówione najważniejsze cechy umowy o pracę i umowy zlecenia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Na podstawie tych informacji każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość oszacowania ryzyka i ewentualnych konsekwencji związanych z zawarciem umowy zlecenia w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę.
Praktyczne pytania i odpowiedzi pomogą rozwiać wątpliwości, w szczegolności dotyczące niejasnych granic pomiędzy jednym i drugim typem umowy i ich zastosowaniem w danej sytuacji.

 • właściciele firm
 • kadra kierownicza
 • pracownicy działów księgowości
 • pracownicy działów kadr
 • osoby zainteresowane tematem

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie kursu otrzymacie Państwo certyfikat udziału oraz zapis szkolenia na płycie CD. Na zakończenie każdej lekcji przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Udział w e-szkoleniu pomoże odpowiedzieć na pytanie – jak dobrze przygotować umowę zlecenia, która pozwoli uniknąć pułapek, mogących świadczyć o kwalifikacji danej umowy jako kontraktu z zakresu prawa pracy.

Moduł 1: Zagadnienia ogólne dotyczące rozróżnienia umowy zlecenia oraz umowy o pracę

 1. Wprowadzenie - wyjaśnienie problemu.
 2. Podstawowe informacje dotyczące umowy o pracę.
 3. Charakterystyczne cechy stosunku pracy.
 4. Czy tzw. "zatrudnienie" na gruncie umowy zlecenia jest legalne w polskim ustawodawstwie?
 5. Podstawowe informacje dotyczące umowy zlecenia.
 6. Charakterystyczne cechy umowy zlecenia odróżniające ją od umowy o pracę.
 7. Jak rozróżnić umowę zlecenia od umowy o pracę w świetle poglądów polskiego orzecznictwa?

Moduł 2: Praktyczne aspekty wiążące się z zawarciem umowy zlecenia

 1. Z jakich uprawnień nie korzystają osoby świadczące usługi na podstawie zlecenia w odróżnieniu od pracowników?
 2. Podstawowe przykłady umów zlecenia.
 3. Korzyści Zleceniodawcy wynikające z zawarcia umowy zlecenia.
 4. Najważniejsze ryzyka prawne zawarcia umowy zlecenia w warunkach umowy o pracę.
 5. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
 6. Najważniejsze konsekwencje ustalenia stosunku pracy przez sąd.
 7. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy.
 8. Jak prawidłowo przygotować umowę zlecenia?

Moduł 3: Najczęściej pojawiające się pytania odnoszące się do umowy zlecenia

 1. Czy dozwolone jest zatrudnianie pracowników w pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy - na podstawie umowy zlecenia?
 2. Z jaką umową będziemy mieć do czynienia jeżeli zawiera zarówno cechy umowy zlecenia, jak i umowy o pracę?
 3. Co zrobić jeżeli w umowie występują cechy stosunku pracy i umowy zlecenia z jednakowym nasileniem?
 4. Czy zastosowanie umowy o pracę dopuszczalne jest w sytuacjach, gdy brak jest obowiązku osobistego świadczenia pracy?
 5. Czy dopuszczalne jest zatrudnianie pracowników na podstawie umowy zlecenia na okres próbny?
 6. Czy istnieje możliwość zastąpienia umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków pracy charakterystycznych dla stosunku pracy?
 7. Jaką umowę powinny zawrzeć strony jeżeli umowa będzie wykonywana w ściśle określonym miejscu, pod stałym nadzorem, a osoba ją wykonująca będzie podporządkowana w zasadzie jej świadczenia?
 8. Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy zlecenia z byłym pracownikiem?
 9. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia co do ilości, bądź długości zawarcia umów zlecenia?
 10. Czy zatrudniony na umowie zlecenia otrzyma świadectwo pracy?
 11. Czy na Zleceniodawcy ciąży obowiązek zapewnienia Zleceniobiorcy bezpieczeństwa i higieny pracy?
 12. Czy odpowiedzialność Zleceniobiorcy i Pracownika za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy/Pracodawcy jest taka sama?
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły