Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska

Warsztat wypełniania formularzy według najnowszych przepisów

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

W marcu 2014 r. mija termin złożenia do Marszałka sprawozdania o odpadach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych a także sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2013 rok. Dlatego zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz nowelizacja ustawy Prawo Ochrony Środowiska i konsekwencje, które niesie dla rozliczeń dokonywanych za 2013 r.

 • producenci i importerzy opakowań,
 • eksporterzy i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów oraz opakowań na te produkty
 • właściciele małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracownicy działów ochrony środowiska wszystkich szczebli,
 • pracownicy księgowości i firm konsultingowych,
 • specjaliści ds. ochrony środowiska,
 • pracownicy administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami ewidencji odpadów i ochrony środowiska

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jak sporządzić aktualne zestawienia zbiorcze za 2013 r. za odpady, opakowania i emisje
 • co w praktyce zmiany, które zostały wprowadzone w 2013 r. nową ustawą o odpadach i opakowaniach –
 • jakie obowiązują terminy i wzory dokumentów na 2014 r.
 • jak "krok po kroku" wypełnić nowe wzory sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego na co w szczególności będą zwracać uwagę instytucje kontrolne i jak się zabezpieczyć przed ewentualną karą

Uczestnicy szkolenia z pierwszych 10 firm  otrzymają praktyczny poradnik dla wytwórców i odbiorców odpadów i opakowań "ODPADY I OPAKOWANIA"

 1. Najważniejsze zmiany prawne obowiązujące od 2014 r.:
 1. rozliczenie opłat za korzystanie ze środowiska za 2013 r. – nowe zasady naliczania i zmiany terminów składania sprawozdań
 2. stawki opłat na 2014 r.: opłaty podwyższone, progi zwolnień z ponoszenia opłaty
 3. najkorzystniejsze metody przy obliczaniu wielkości wprowadzanych zanieczyszczeń: wskaźnik emisji, unosu, wyniki badań, czy czas pracy instalacji
 4. uznanie przedmiotu lub substancji jako produkt uboczny oraz utrata statusu odpadu
 5. możliwości przeklasyfikowywania odpadów
 1. Obowiązki w gospodarce odpadami od 1.01.2014 r.
 1. zezwolenie na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie zintegrowane i decyzja środowiskowa
 2. odpowiedzialność uczestników rynku odpadów wg najnowszych przepisów: wytwarzający, transportujący, zbierający i przetwarzający
 3. zmiany w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty
 4. nowe zasady współpracy z organizacją odzysku opakowań od 2014 r.
 5. kontrole UM i WIOŚ w 2014 r. – na co kontrolerzy będą zwracać uwagę, przyczyny nieprawidłowości, procedury odwoławcze
 1. WARSZTAT: Przykłady obliczeń, sposób prowadzenia ewidencji oraz wypełnianie wykazów:
 1. wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania,
 2. przykłady praktycznych rozwiązań
 3. wypełnianie półrocznych wykazów zwierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 4. ćwiczenie sposobu obliczania opłat za emisję do powietrza, za składowanie i magazynowanie odpadów, za pobór wód i odprowadzanie ścieków
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel w sprzedaży

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Szczegóły