Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska

Wymogi formalnoprawne i zasady gospodarowania odpadami

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Sprawozdawczość, ewidencjonowanie oraz uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy wiele podmiotów - zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne. Aby przybliżyć Państwu temat związany z zasadami korzystania ze środowiska oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, zapraszamy do udziału w e-szkoleniu, podczas którego zapoznacie się Państwo z wymiarem opłat, dokumentacją sprawozdawczą  oraz obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i wszystkich innych podmiotów korzystających ze środowiska. Szczególnie zapraszamy:

 • właścicieli małych i średnich firm
 • osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w przedsiębiorstwie
 • pracowników administracji
 • kancelarie prawne zajmujące się zagadnieniami z ewidencji odpadów i ochrony środowiska.

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiecie się Państwo m.in.:

 • jakie są aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska
 • jakie obowiązki wynikają z korzystania ze środowiska
 • w jaki sposób kalkulować oraz uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska
 • jaka jest odpowiedzialność za naruszenie przepisów
 • w jaki sposób ewidencjonować i gospodarować opakowaniami czy elektrośmieciami
 • w jaki sposób wypełnić dokumentację sprawozdawczą

Moduł 1 - Zagadnienia podstawowe i decyzje

 1.  Zasady korzystania ze środowiska i jego ochrona przewidziana w obowiązujących przepisach
  • ochrona powietrza
  • ochrona wód
  • ochrona powierzchni ziemi i rekultywacja terenów zdegradowanych
  • ochrona przed hałasem
  • ochrona przed polami elektromagnetycznymi
  • ochrona kopalin
  • ochrona zwierząt oraz roślin
 1.  Pozwolenia w prawie ochrony środowiska
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • pozwolenia zintegrowane

Moduł 2 - Sprawozdawczość i ewidencje

 1. Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska
  • obowiązki ewidencyjne
  • obowiązek monitoringu
  • obowiązki sprawozdawcze
 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska (sposób kalkulacji i obowiązki ich wnoszenia)
 2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów z zakresu prawa ochrony środwiska
  • odpowiedzialność karna
  • odpowiedzialność cywilna
  • odpowiedzialność administracyjna
 3. Zestawienie obowiązków sprawozdawczych

Moduł 3 - Opakowania

 1. Zasady gospodarki opakowaniami
 2. Obowiązki podmiotów prowadzących gospodarkę opakowaniami
  • obowiązki ewidencyjne
  • obowiązki recyklingu i odzysku
  • obowiązki sprawozdawcze
 3. Opłata produktowa
 4. Organizacje odzysku

Moduł 4 - Elektrośmieci

 1. Zasady gospodarki ZSEE
 2. Obowiązki podmiotów prowadzących gospodarkę ZSEE
  • obowiązki ewidencyjne
  • obowiązki recyklingu i odzysku
  • obowiązki sprawozdawcze
 3. Opłata produktowa
 4. Organizacje odzysku

Moduł 5 - Wypełnianie dokumentów sprawozdawczych

 1. Klasyfikacja odpadów - diagram
 2. Ekopłatnik
 3. Wskazówki dotyczące wypełniania rocznych sprawozdań dotyczących baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów
 4. Wzory dokumentów i formularzy do wypełnienia
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły