Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Sposoby zabezpieczania należności z umów w obrocie handlowym

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Znajomość zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym jest niezwykle istotna w świetle ewentualnych konsekwencji wynikających ze źle przygotowanych zapisów w dokumentach. Wadliwa konstrukcja zapisów w umowach handlowych naraża strony umowy nie tylko na brak zaufania, czy nadszarpnięcie wizerunku, ale również może utrudnić lub uniemożliwić dochodzenie roszczeń przed sądem. Aby zwiększyć świadomość sankcji prawnych niepoprawnie przygotowanych umów oraz poznać skuteczność form zabezpieczenia zobowiązań handlowych, zapraszamy do udziału w e-szkoleniu, podczas którego zostaną omówione najistotniejsze kwestie związane z zawieraniem umów, które mają kluczowe znaczenie przy realizacji zobowiązań przez strony umowy.

 • właściciele firm
 • osoby odpowiedzialne w firmie za zamówienia, zakupy i sprzedaż
 • pracownicy działów handlowych
 • pracownicy działu obsługi klienta
 • osoby, które chcą pogłębić wiedzę w temacie

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Uczestnicy e-szkolenia nabędą umiejętności dotyczące:

 • zasad redagowania zapisów umownych
 • oceny wiarygodności kontrahenta na podstawie dokumentów
 • prawnych konsekwencji prawidłowego oznaczenia stron umowy
 • sposobu ustanowienia rzeczowych i osobowych zabezpieczeń należności wynikających z umów

MODUŁ I - 9 lutego 2018

Zasady przygotowania, redagowania i wykładni postanowień umownych w kontekście należytego zabezpieczania wierzytelności w obrocie handlowym

 1. Prawidłowe oznaczenie strony umowy i jego prawne konsekwencje
 2. Znaczenie prawidłowej reprezentacji stron umowy dla możliwości późniejszego wyegzekwowania wierzytelności, w tym zasady reprezentacji poszczególnych kategorii podmiotów oraz skutki wadliwej reprezentacji
 3. Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie dokumentów i danych ogólnodostępnych
 4. Podstawowe zasady dotyczące redagowania zapisów umownych

MODUŁ II  - 16 lutego 2018

Zabezpieczenia rzeczowe jako prawne formy zabezpieczania należności w obrocie handlowym i sposób ich ustanowienia

 1. Charakterystyka zabezpieczeń rzeczowych i sposób ich doboru
 2. Zastaw rejestrowy
 3. Zastaw na prawach według kodeksu cywilnego
 4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 5. Kaucja na zabezpieczenie
 6. Zastrzeżenie własności do czasu zapłaty ceny
 7. Hipoteka

MODUŁ III - 23 lutego 2018

Zabezpieczenia osobowe jako prawne formy zabezpieczenia należności w obrocie handlowym i sposób ich doboru

 1. Charakterystyka zabezpieczeń osobowych i sposób ich doboru
 2. Weksel własny in blanco
 3. Poręczenie cywilne
 4. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa
 5. Poddanie się egzekucji z aktu notarialnego
 6. Pełnomocnictwo
 7. Przelew wierzytelności na zabezpieczenie
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły