Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Konferencja

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna KONFERENCJA

Aspekty prawne, podatkowe, rachunkowe i sprawozdawcze w oparciu o najnowsze regulacje prawne i planowane zmiany przepisów

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna jako forma prowadzenia działalności wciąż nie jest w Polsce bardzo popularna. Warto jednak poznać zasady jej funkcjonowania, ponieważ daje możliwość optymalizacji podatkowej przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka związanego z odpowiedzialnością za prowadzony biznes.
W najbliższym czasie wejdą w życie rewolucyjne zmiany przepisów, które trzeba poznać zarówno przed podjęciem decyzji o przekształceniu, jak i w sytuacji, kiedy jest się już udziałowcem spółki komandytowej.

Zapraszamy:

 • pracowników działów księgowych i finansowych
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli firm,
 • przedstawicieli zarządu i członków rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • dyrektorów zarządzających
 • dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 • wszystkie osoby zainteresowane spółkami komandytowymi

DZIEŃ PIERWSZY: 9.30 – 17.00

ASPEKTY PRAWNE

 1. Atrakcyjność spółki komandytowej na tle innych spółek
 • wady i zalety spółki komandytowej,
 • aspekty związane z odpowiedzialnością prawną.
 1. Kto może się przekształcić w sp.k.?
 • inne spółki osobowe (jawna, partnerska oraz komandytowo – akcyjna),
 • spółki kapitałowe (Sp. z o.o. oraz SA),
 • spółka cywilna,
 • jak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wejść do sp.k?
 1. Prawa i obowiązki komplementariusza i komandytariusza.
 2. Jak to zrobić?
 • metoda aportowa;
 • przekształcenie innej spółki.
 1. Co z dotychczasowymi umowami, zezwoleniami i koncesjami?

SPÓŁKA KOMANDYTOWA CZY KOMANDYTOWO-AKCYJNA?

 1. Spółka komandytowo-akcyjna – najważniejsze klauzule statutowe.
 2. Odpowiedzialność wspólników i podział zysków (spółka z o.o. jako komplementariusz).
 3. Podział zysku.
 4. Zasady opodatkowania oraz zapowiadane zmiany.
 5. Umowa wspólników (shareholders agreement), czyli SKA i spółka komandytowa jako instrumenty inwestycyjne.

ROZLICZENIA Z ZUS

 1. Spółka komandytowa jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze – zasady aktualne od 2013 r.
 • status płatnika składek (spółka, wspólnik spółki, komandytariusz, komplementariusz),
 • zasady podlegania ubezpieczeniom w Polsce,
 • okresy podlegania ubezpieczeniom,
 • obowiązki płatników składek wobec ZUS, NFZ, PUP i ubezpieczonych,
 • terminy w systemie ubezpieczeń w Polsce.
 1. Spółka komandytowa w gąszczu zbiegu tytułów do ubezpieczeń w Polsce – praktyczne przykłady, gdy wspólnik spółki komandytowej jednocześnie:
 • prowadzi działalność gospodarczą,
 • jest pracownikiem,
 • wykonuje umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną umowę cywilną,
 • jest wspólnikiem sp. z o.o., s.j. i spółki partnerskiej,
 • jest członkiem organu nadzoru spółki prawa handlowego,
 • jest twórcą lub artystą, wykonuje wolny zawód,
 • podlega ubezpieczeniom dobrowolnie.

DZIEŃ DRUGI: 9.00 – 16.00

ASPEKTY PODATKOWE

 1. Ogólna charakterystyka spółek osobowych (w tym SK i SKA) na gruncie prawa podatkowego:
 • transparentność podatkowa;
 • rodzaje wspólników występujących w spółkach osobowych;
 • zasady odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki osobowej.
 1. Praktyczne aspekty opodatkowania spółek kapitałowych:
 • optymalizacja podatkowa dochodów wspólników spółek komandytowych;
 • wątpliwości związane z opodatkowaniem wspólników SKA;
 • przełomowa uchwała NSA dotycząca zasad opodatkowania akcjonariuszy SKA oraz Interpretacja Ogólna MF;
 • opodatkowanie wspólników-nierezydentów spółek komandytowych i SKA.
 1. Skutki podatkowe rozpoczęcia i zakończenia działalności w formie spółek osobowych:
 • założenie spółki osobowej / wniesienie wkładu do spółki osobowej;
 • przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową;
 • wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej lub jej likwidacja.
 1. Zmiana reżimu opodatkowania SKA od 2013 roku
 • SKA jako podatnik podatku CIT

ASPEKTY RACHUNKOWE

 1. Rozrachunki pomiędzy wspólnikami a spółką w ewidencji księgowej:
 • ewidencja księgowa wniesienia wkładów,
 • rozrachunki ze wspólnikami z innych tytułów np. wypłaty z zysku.
 1. Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej – zasady ogólne.
 2. Wpływ uregulowań podatkowych spółki komandytowej na kształt sprawozdania finansowego.
 3. Pozostałe kwestie rachunkowe: dokumentacja zasad rachunkowości spółki komandytowej, w tym zakładowy plan kont.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły