Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Konferencja

Spółka komandytowa KONFERENCJA

Aspekty prawne, podatkowe, rachunkowe i sprawozdawcze w oparciu o najnowsze regulacje prawne i planowane zmiany przepisów

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna jako forma prowadzenia działalności wciąż nie jest w Polsce bardzo popularna. Warto jednak poznać zasady jej funkcjonowania, ponieważ ostatnio zmieniły się przepisy dotyczące SKA, która w ostatnich latach SKA była powszechnie wykorzystywanym narzędziem przy tworzeniu efektywnych podatkowo struktur optymalizacyjnych. O planach rządu dotyczących objęcia opodatkowaniem CIT spółek komandyto-akcyjnych głośno było już od dawna. Prace nad ustawą trwały prawie dwa lata i ostatecznie zostały zakończone 27 listopada 2013 r. a ustawa weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Trzeba jednak podkreślić, że nie wszystkie SKA staną się automatycznie podatnikami CIT z dniem 1 stycznia 2014 r.

Zapraszamy:

 • pracowników działów księgowych i finansowych
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, właścicieli firm,
 • przedstawicieli zarządu i członków rad nadzorczych spółek kapitałowych
 • dyrektorów zarządzających
 • dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 • wszystkie osoby zainteresowane spółkami komandytowymi

W trakcie konferencji uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę dotyczącą zalet oraz wad spółki komandytowej, a także konsekwencji najnowszych zmian prawnych, dotyczących opodatkowania SKA. Poruszane będą zagadnienia z zakresu rozwiązań prawnych i rachunkowych. Zdobyte informacje zaprocentują podczas podejmowania decyzji menedżerskich, niwelując ryzyko związane z nieznajomością przepisów. Najwyższy poziom merytoryczny jest zagwarantowany przez dobór wykładowców, specjalistów w danej dziedzinie.

DZIEŃ I: 9.00 – 17.00

SPÓŁKA KOMANDYTOWA CZY KOMANDYTOWO-AKCYJNA?

 1. Spółka komandytowo-akcyjna – najważniejsze klauzule statutowe.
 2. Odpowiedzialność wspólników i podział zysków (spółka z o.o. jako komplementariusz).
 3. Podział zysku.
 4. Zasady opodatkowania oraz najnowsze zmiany.
 5. Umowa wspólników (shareholders agreement), czyli SKA i spółka komandytowa jako instrumenty inwestycyjne.

ASPEKTY PRAWNE

 1. Atrakcyjność spółki komandytowej na tle innych spółek
 • wady i zalety spółki komandytowej,
 • aspekty związane z odpowiedzialnością prawną.
 1. Kto może się przekształcić w sp. k.?
 • inne spółki osobowe (jawna, partnerska oraz komandytowo – akcyjna),
 • spółki kapitałowe (Sp. z o.o. oraz SA),
 • spółka cywilna,
 • jak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wejść do sp. k?
 1. Prawa i obowiązki komplementariusza i komandytariusza.
 2. Jak to zrobić?
 • metoda aportowa;
 • przekształcenie innej spółki.
 1. Co z dotychczasowymi umowami, zezwoleniami i koncesjami?

DZIEŃ II: 9.00 – 15.00

ASPEKTY PODATKOWE

 1. Opodatkowanie SKA od 2014 r.
 • opodatkowanie komplementariusza,
 • opodatkowanie akcjonariusza,
 • rozliczanie historycznych dochodów,
 • wykorzystanie SKA w niektórych branżach (np. deweloperzy) do optymalizacji podatkowej.
 1. Wykorzystanie SKA z przesuniętym rokiem podatkowym do optymalizacji podatkowej
 • urynkowienie wartości znaku towarowego,
 • urynkowienie nieruchomości.
 1. Opodatkowanie SK od 2014 r.
 • opodatkowanie komplementariusza,
 • opodatkowanie komandytariusza,
 • perspektywy na przyszłość.
 1. Zagrożenia związane z podziałem zysku w SK i SKA
 • ceny transferowe,
 • kontrole podatkowe


ASPEKTY RACHUNKOWE

 1. Rozrachunki pomiędzy wspólnikami a spółką w ewidencji księgowej:
 • ewidencja księgowa wniesienia wkładów,
 • rozrachunki ze wspólnikami z innych tytułów np. wypłaty z zysku.
 1. Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej – zasady ogólne.
 2. Wpływ uregulowań podatkowych spółki komandytowej na kształt sprawozdania finansowego.
 3. Pozostałe kwestie rachunkowe: dokumentacja zasad rachunkowości spółki komandytowej, w tym zakładowy plan kont.
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły
e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły