Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Blended learning

Specjalista ds. audytu wewnętrznego - kurs przygotowawczy

Standardy audytu wewnętrznego w praktyce

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Jeżeli chcecie Państwo podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie:

 • metodologii i prowadzenia audytu wewnętrznego, standardów audytu oraz kształtowania umiejętności ich stosowania
 • wymogów niezbędnych do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia audytu wewnętrznego w organizacji

zapraszamy do udziału w kursie przygotowawczym na specjalistę ds. audytu wewnętrznego.

Przygotowanie uczestnika do pracy w charakterze asystenta audytora wewnętrznego oraz w przyszłości audytora poprzez nabycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie metodologii prowadzenia audytu oraz zarządzania ryzykiem.

 • osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego
 • osoby planujące w przyszłości zajmować się samodzielnym prowadzeniem czynności kontrolnych
 • osoby pracujące lub planujące pracować w projektach dofinansowanych z UE
 • osoby planujące pracować w komórkach zajmujących się przeciwdziałaniem defraudacjom

5 - tygodniowy kurs obejmuje:

 • 2 warsztaty stacjonarne
 • 3 zestawy multimedialnych materiałów szkoleniowych do samodzielnej pracy w domu
 • Pendrive zwierający narzędzia: m.in. przydatne dokumenty, rozporządzenia, wzory, strategie i kazusy
 • Konsultacje z ekspertem w trakcie warsztatów stacjonarnych
 • Egzamin końcowy po zakończeniu kursu
 • Certyfikat specjalisty ds. audytu wewnętrznego

 

Na zajęciach stacjonarnych wymagany jest laptop, którego posiadanie jest niezbędne, aby w pełni skorzystać ze szkolenia.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

 • Połączenie teorii z praktyką: spotkania stacjonarne to warsztaty pracy z dokumentami niezbędnymi przy przeprowadzaniu audytu w różnych obszarach działań organizacji
 • Możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych w krótkim czasie
 • Gwarancja jakości - nad szkoleniem czuwa doświadczony praktyk w zakresie audytów wewnętrznych i zewnętrznych, autor programu zarządzania ryzykiem defraudacji

Dzięki udziałowi w kursie:

 • dowiecie się Państwo jaką rolę pełni audytor wewnętrzny i jaki jest zakres jego odpowiedzialności w organizacji
 • zapoznacie się Państwo z technikami, procedurami i regulacjami wewnętrznymi w zakresie audytu
 • zgłębicie Państwo wiedzę na temat standardów audytu wewnętrznego
 • przygotujecie się Państwo do pracy z dokumentacją niezbędną przy pracach kontrolnych
 • nauczycie się Państwo opracowania planu audytu oraz analizy ryzyka

Uczestnicy podczas kursu:

 • zapoznają się z procesem kontroli wewnętrznej w organizacji
 • pozyskają wiedzę w zakresie sposobu dokumentowania procesu kontroli
 • nabędą umiejętności w doborze właściwych metod i stosowanych procedur w przebiegu prowadzenia audytu wewnętrznego
 • przygotowani zostaną do pracy w komórkach audytu wewnętrznego, komórkach kontroli oraz przeciwdziałania oszustw i defraudacji

1. Warsztat stacjonarny: Audyt wewnętrzny w praktyce - Warszawa 17 listopada 2017

 • rodzaje audytów: finansowy, informatyczny, środków UE, statutowy, defraudacyjny
 • standardy audytu wewnętrznego
 • prowadzenie audytu wewnętrznego (techniki, procedury, regulacje wewnętrzne w zakresie audytu)
 • plan audytu, program, zadania, analiza ryzyka - przykłady i warsztat

2. Lekcja multimedialna: Organizacja kontroli wewnętrznej w organizacjach - 24 listopada 2017

 • COSO (The Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) i standardy kontroli zarządczej
 • system kontroli wewnętrznej - role i odpowiedzialność
 • rodzaje kontroli (wg czasu jej prowadzenia, celu)
 • standardy kontroli zarządczej

3. Lekcja multimedialna: Próbkowanie w audycie i audyt projektów dofinansowanych z UE 
-
1 grudnia 2017

 • określenie ryzyka badania
 • prezentacja problemu ryzyka badania - przykłady
 • ryzyka audytora i audytowanego
 • regulacje i wytyczne dotyczące obowiązku przeprowadzenia audytu projektu dofinansowanego z funduszu UE
 • zakres audytów realizowanych w projektach dofinansowanych ze środków UE oraz środków na działaność statutową

4. Lekcja multimedialna: Audyt wewnętrzny a przeciwdziałanie i wykrywanie defraudacji i korupcji
-
8 grudnia 2017

 • rola i obowiązki audytora
 • ograniczenie strat w organizacjach
 • Jestem Transparentny - możliwości i komunikacja przy zgłaszaniu defraudacji w organizacjach

5. Warsztat stacjonarny: Audyt wewnętrzny w praktyce - Warszawa 15 grudnia 2017

 • praktyczne warsztaty z wzorcami dokumentów:
  • zakres audytu realizowanego w obszarze IT (np. legalność oprogramowania)
  • zakres audytu realizowanego w obszarze finansowym (np. zgodność polityki rachunkowości i szacowanie potencjalnych "błędów księgowych")
  • zakres audytu projektu dofinansowanego z funduszy UE
  • zakres audytu realizowanego w obszarze zamówień

 

Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły