Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Skuteczne odzyskiwanie należności

Ochrona przed nieuczciwym kontrahentem i skuteczna windykacja za pomocą elektronicznego postępowania upominawczego

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

W dobie kryzysu coraz więcej przedsiębiorców szuka oszczędności w kieszeni swoich kontrahentów, nie płacąc w terminie. Polska tuż po Portugalii i Hiszpanii plasuje się na trzecim miejscu w Europie pod względem zalegających należności, a 10% faktur ma opóźnienie zapłaty przekraczające 90 dni.
Pod koniec sierpnia 2011 r. przeszło 2 mln. osób miało problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań (za 17. edycją raportu InfoDług przygotowanego przez BIG InfoMonitor). Ogólna kwota zaległości Polaków wynosi obecnie ponad 32,5 miliarda złotych.
Odpowiednia wiedza i działania profilaktyczne mogą zapobiegać narastaniu długów, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu zminimalizują Państwo ryzyko związane z niewypłacalnością partnerów biznesowych.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy i narzędzi, które zabezpieczą ich przed nierzetelnością płatników. Szkolenie będzie obejmowało szeroki wachlarz zagadnień: od informacji potrzebnych do poprawnego zawierania umów przez pełną procedurę windykacyjną - od postępowania przesądowego, przez postępowania sądowe, a skończywszy na postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym. Doradzimy również jak zabezpieczyć należności.
Ważnym elementem jest moduł poświęcony praktycznemu wykorzystaniu elektronicznego postępowania upominawczego, które w znaczący sposób wpływa na termin i ściągalność długu.

Szkolenie skierowane jest głównie dla pracowników działów finansowych i księgowych, a także dla pracowników działów windykacji. Ze szkolenia skorzystają wszyscy, którzy na co dzień zajmują się umowami i rozrachunkami z odbiorcami.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak konstruować bezpieczne umowy z partnerami biznesowymi, poznają korzyści związane z procedurą e-sądu oraz nauczą się z niej korzystać jak krok po kroku. W czasie szkolenia znajdą odpowiedzi na najważniejsze pytania – między innymi o to kiedy należy zacząć zbierać informacje o dłużniku, jakie elementy majątku należy znaleźć, aby zwiększyć szansę na odzyskanie należności oraz co można zrobić, gdy egzekucja będzie nieskuteczna.

Windykacja przedsądowa

 1. Windykacja telefoniczna/terenowa.
 • Rozpoczęcie rozmowy. Skuteczne przedstawienie problemu.
 • Postawy i taktyki stosowane przez dłużników.
 • Vademecum dobrego wezwanie do zapłaty.
 • Sposoby wywierania wpływu na dłużnika.
 • Jak sterować rozmową.
 • Negocjacje.
 • Umiejętne formułowanie oczekiwań i ostrzeżeń wobec klienta. Czego klient nie powinien usłyszeć, jakich zwrotów unikać?

Zabezpieczenie wierzytelności

 •  Zastaw, 
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • Hipoteka,    
 • Poręczenie, 
 • Weksel

Windykacja sądowa – postępowanie przed sądem

 1. Postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone – omówienie i wzory dokumentów
 2. E - sąd ”krok po kroku”:
 3. Certyfikaty, pełnomocnicy, pozew, nakaz zapłaty, środki odwoławcze, opłaty,
 4. Koszty postępowania sądowego - zwolnienia

Postępowanie egzekucyjne

 1. Postępowanie egzekucyjne z perspektywy wierzyciela - omówienie i wzory dokumentów
 • wszczęcie egzekucji
 • tytuły egzekucyjne
 • klauzula wykonalności
 • usprawnienie postępowania egzekucyjnego
 • środki zaskarżenia
 1. Skuteczna egzekucja świadczeń pieniężnych
 • ruchomości i nieruchomości
 • wynagrodzenie za pracę
 • prawa majątkowe
 • rachunki bankowe
 1. Skuteczna egzekucja świadczeń niepieniężnych
 2. Upadłość dłużnika – postępowanie
 3. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 4. Koszty postępowania egzekucyjnego zwolnienie od kosztów i zwrot kosztów
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły