Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Skuteczne odzyskiwanie należności

Prawne narzędzia oraz procedury zabezpieczania i odzyskiwania należności po zmianach w 2014 r.

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

W dobie kryzysu coraz więcej przedsiębiorców szuka oszczędności w kieszeni swoich kontrahentów.

Odpowiednia edukacja i działania profilaktyczne mogą zapobiegać narastaniu długów, dlatego zapraszamy na praktyczne szkolenie, przeprowadzone przez wieloletniego praktyka, dzięki któremu zminimalizują Państwo ryzyko związane z niewypłacalnością partnerów biznesowych oraz poznają metody skutecznego zabezpieczenia i wyegzekwowania należności.

Szkolenie skierowane jest głównie dla pracowników działów finansowych i księgowych, a także dla pracowników działów windykacji. Ze szkolenia skorzystają wszyscy, którzy na co dzień zajmują się umowami i rozliczeniami kontrahentów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak konstruować bezpieczne umowy z partnerami biznesowymi, poznają korzyści związane z procedurą e-sądu oraz nauczą się z niej korzystać. W czasie warsztatów znajdą się odpowiedzi na najważniejsze pytania – m.in. o to kiedy należy zacząć zbierać informacje o dłużniku, jakie elementy majątku należy znaleźć, aby zwiększyć szansę na odzyskanie należności oraz co można zrobić, gdy egzekucja będzie nieskuteczna.

Zabezpieczenia, które można wdrożyć na etapie rozpoczynania współpracy

 1. Gdzie szukać informacji o kontrahencie
 2. Jak na podstawie dostępnych informacji ocenić kondycję przedsiębiorstwa
 3. Dokumenty, które należy uzyskać od klientów
 4. Zadatek, zaliczka, odsetki ustawowe i karne, kary umowne, gwarancja bankowa
 5. Ubezpieczenie ryzyka z tytułu kredytu kupieckiego
 6. Zabezpieczenie osobowe: poręczenie, gwarancja, weksel/awal

 

Etap działań przedsądowych

 1. Ugoda – korzyści, forma i najważniejsze zapisy
 2. Negocjacje
 3. Dozwolone prawnie formy wywierania presji na dłużnika

 

Windykacja sądowa

 1. Postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone – omówienie i wzory dokumentów
 2. Koszty postępowania sądowego – zwolnienia
 3. E-sąd – krok po kroku

 

Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym

 1. Nowe brzmienie przepisów a tytuł wykonawczy
 2. Fakultatywny charakter wezwania komornika (zmiana art. 801 k.p.c)
 3. Nowy wymiar grzywny w sytuacji odmowy udzielenia informacji komornikowi
 4. Zbieg egzekucji – zmiany

 

Zabezpieczenie wierzytelności

 1. Cele postępowania zabezpieczającego
 2. Zastaw/Przewłaszczenie na zabezpieczenie/Hipoteka/Poręczenie/Weksel
 3. Koszty związane z postępowaniem zabezpieczającym

 

Postępowanie egzekucyjne

 1. Postępowanie egzekucyjne z perspektywy wierzyciela – omówienie i wzory dokumentów
 1. wszczęcie egzekucji/organy egzekucyjne
 2. tytuły egzekucyjne
 3. klauzula wykonalności
 4. usprawnienie postępowania egzekucyjnego
 5. środki zaskarżenia
 1. Skuteczna egzekucja świadczeń pieniężnych
  1. ruchomości
  2. wynagrodzenie za pracę
  3. prawa majątkowe
  4. rachunki bankowe
  5. nieruchomości
 2. Skuteczna egzekucja świadczeń niepieniężnych
 3. Bezskuteczność egzekucji
 4. Upadłość dłużnika – postępowanie
 5. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji
 6. Koszty postępowania egzekucyjnego
  1. zwolnienie od kosztów
  2. zwrot kosztów
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły
Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły