Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Ryzyko walutowe

Praktyczne aspekty zabezpieczeń

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Zarządzanie przedsiębiorstwem nieustająco wiąże się z oceną ryzyka. Jak mawiał Peter F. Drucker: Zarządzanie ryzykiem oznacza zarządzanie aktualnymi działaniami mającymi wpływ na kształtowanie się jutra. W czasach burzliwych menadżerowie nie mogą zakładać, że dzień jutrzejszy będzie przedłużeniem dzisiejszego. Przeciwnie muszą zarządzać z myślą o zmianach; o zmianach jako szansie i jako zagrożeniu.

Jedną z coraz bardziej istotnych jego form jest ryzyko walutowe. Wiąże się to z procesem globalizacji gospodarki i rozwojem wymiany handlowej oraz przepływów finansowych. Umiejętność kontrolowania i zarządzania ryzykiem walutowym stanowi kluczowy czynnik sukcesu dla firm rozliczających transakcje w obcej walucie. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego poznają Państwo metody zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym oraz sposoby unikania zagrożeń, jakie niesie ze sobą brak stabilności naszej waluty.

 • dyrektorzy finansowi
 • główni księgowi
 • controllerzy
 • doradcy

W trakcie praktycznych warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności identyfikacji i pomiaru ryzyka walutowego w działalności gospodarczej. Doświadczony będzie opierał się o praktyczne rozwiązania oraz przykłady wykorzystania strategii zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa.

1. Zarządzanie ryzykiem walutowym

 1. identyfikacja i pomiar ryzyka na przykładzie wybranych firm z różnych branż
 2. skutki braku zarządzania ryzykiem walutowym
 3. korzyści dla firmy przy stosowaniu zabezpieczeń, jak zagwarantować stabilność przychodów i zysków

2. W jaki sposób zarządzać ryzykiem walutowym w firmie – praktyczne rozwiązania

 1. wewnętrzne metody zarządzania ryzykiem walutowym – hedging naturalny
 2. zewnętrzne metody zarządzania ryzykiem przy użyciu nowoczesnych instrumentów finansowych
 • walutowy kontrakt forward – dostępne w ban­kach
 • walutowy kontrakt futures – nowoczesne i ela­styczne
 • opcje walutowe – efektywny sposób zabezpie­czenia ryzyka
 • strategie opcyjne – zerokosztowe zabezpiecze­nie kursu wymiany waluty

3. Strategie zabezpieczające przed ryzykiem w przykładach

 1. przykłady strategii zabezpieczających dla eksporterów
 2. przykłady strategii zabezpieczających dla importerów
 3. zabezpieczenie i zarządzanie kredytami walutowymi poprzez zapewnienie przyszłego kursu przewalutowania, wypłaty transzy, spłaty kredytu
 4. przykłady korytarzy opcyjnych  – zerokosztowych zabezpieczeń kursu walutowego
 5. zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym rocznego planu finansowego firmy
 6. ocena obecnej sytuacji na rynku walutowym – kiedy się zabezpieczać

4. Wymiana walut na rynku międzybankowym

 1. wymiana walut w banku – koszty transakcyjne (jak je zdecydowanie zmniejszyć)
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły