Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Ryzyko walutowe

Praktyczne aspekty zabezpieczeń

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Zarządzanie przedsiębiorstwem nieustająco wiąże się z oceną ryzyka. Jak mawiał Peter F. Drucker: Zarządzanie ryzykiem oznacza zarządzanie aktualnymi działaniami mającymi wpływ na kształtowanie się jutra. W czasach burzliwych menadżerowie nie mogą zakładać, że dzień jutrzejszy będzie przedłużeniem dzisiejszego. Przeciwnie muszą zarządzać z myślą o zmianach; o zmianach jako szansie i jako zagrożeniu. Jedną z coraz bardziej istotnych jego form jest ryzyko walutowe. Wiąże się to z procesem globalizacji gospodarki i rozwojem wymiany handlowej oraz przepływów finansowych.

Umiejętność kontrolowania i zarządzania ryzykiem walutowym stanowi kluczowy czynnik sukcesu dla firm rozliczających transakcje w obcej walucie. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego poznają Państwo metody zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym oraz sposoby unikania zagrożeń, jakie niesie ze sobą brak stabilności naszej waluty.

Zainteresowanych udziałem w JEDNYM dniu zajęć zapraszamy do kontaktu.

• dyrektorzy finansowi
• główni księgowi
• controllerzy
• doradcy finansowi

W trakcie praktycznych warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności identyfikacji i pomiaru ryzyka walutowego w działalności gospodarczej. Doświadczony trener będzie opierał się o praktyczne rozwiązania oraz przykłady wykorzystania strategii zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa.

Każdy z uczestników seminarium otrzyma archiwum zawierające komplet e-wydań Magazynu Controlling, rok 2012.

 I dzień  – Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem walutowym


1. Zarządzanie ryzykiem walutowym

 • identyfikacja i pomiar ryzyka na przykładzie firm z różnych branż
 • skutki braku zarządzania ryzykiem walutowym
 • korzyści przy stosowaniu zabezpieczeń – jak zagwarantować stabilność przychodów i zysków

2. Rynek instrumentów pochodnych w praktyce

 • walutowy kontrakt forward – dostępny w bankach
 • walutowy kontrakt futures – nowoczesne i elastyczne
 • opcje walutowe – efektywny sposób zabezpieczenia ryzyka
 • swapy walutowe

3. Opcje walutowe

 • rodzaje opcji i charakterystyka
 • właściwości opcji walutowych – w jakich momentach warto je wykorzystywać
 • wycena opcji walutowych – od jakich parametrów zależy cena opcji
 • opcje barierowe – czy warto z nich korzystać

4. W jaki sposób zarządzać ryzykiem walutowym w firmie – praktyczne rozwiązania

 • wewnętrzne metody zarządzania ryzykiem walutowym – hedging naturalny
 • zewnętrzne metody zarządzania ryzykiem przy użyciu nowoczesnych instrumentów finansowych
 • geneza problemu „toksycznych” opcji

 II dzień  – Zarządzanie ryzykiem w praktyce - warsztaty

1. Proste strategie zabezpieczające przed ryzykiem w przykładach

 • przykłady strategii zabezpieczających dla eksporterów i importerów

2. Zasady budowania korytarzy opcyjnych

 • w jaki sposób i z jakich elementów buduje się korytarze opcyjne dla eksporterów i importerów
 • na jakie parametry należy zwrócić uwagę przy budowie korytarza
 • efektywne zarządzanie długoterminowym korytarzem opcyjnym

3. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym rocznego planu finansowego firmy

 • w jaki sposób zagwarantować stabilność przychodów z eksportu i wykonanie planu finansowego

4. Zarządzanie portfelem zabezpieczeń w krótkim i długim terminie

 • efekt synergii przy jednoczesnym stosowaniu prostych instrumentów typu futures/forward oraz prostych strategii opcyjnych
 • złożone strategie opcyjne wykorzystujące spread kalendarzowy opcji
 • unoszenie kursu wymiany walut
 • zarządzanie ryzykiem walutowym przy zgłaszaniu oferty na przetarg

5. Ocena obecnej sytuacji na rynku walutowym

 • kiedy się zabezpieczać
 • jakie terminy zabezpieczeń w przypadku eksportu a jakie w przypadku importu

6. Wymiana walut na rynku międzybankowym

 • wymiana walut w banku – koszty transakcyjne (jak je zdecydowanie zmniejszyć)
Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły