Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Rodzic w prawie pracy

Praktyczne aspektyuregulowań prawnych związanych z rodzicielstwem

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Z zatrudnianiem kobiet wiąże się wiele szczegółowych regulacji prawnych. Szczególna ochrona kobiet w prawie pracy stanowi o dużej złożoności tych zagadnień. Dodatkowo wymaga od służb kadrowych śledzenia na bieżąco zmian prawa.
Warsztat ma na celu uporządkowanie wiedzy na tematy związane z zatrudnianiem kobiet, macierzyństwem, urlopami oraz wieloma innymi aspektami prawa pracy w tym ochrony stosunku pracy. Warto w szczególności zwrócić uwagę na zmiany, które wchodzą w życie po 1 stycznia 2012 roku.

Uczestnicy szkolenia usystematyzują i pogłębią zagadnienia dotyczące zatrudniania kobiet, a dzięki temu zminimalizują ryzyko wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Jednocześnie firmy świadomie kształtujące politykę kadrową podwyższają jakość i efektywność pracy, jednocześnie minimalizując ryzyko rotacji kadr.

 • pracownicy działów kadr,
 • pracownicy działów personalnych i księgowości,
 • właściciele firm,
 • menedżerowie odpowiedzialni za politykę personalną.

Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • przepisy dotyczące równouprawnienia
 • przepisy związane z zatrudnianiem i zwalnianie ciężarnych
 • ciekawe rozwiązania dotyczące elastycznych form zatrudnienia

I. Zatrudnianie kobiet i równouprawnienie

 1. Dyskryminacja w miejscu pracy – jak zabezpieczyć swoje interesy
 • rozwiązania prawne
 • przesłanki świadczące o dyskryminacji
 • co nie jest dyskryminacją
 • Państwowa Inspekcja Pracy w obliczu dyskryminacji

II. Przepisy związane z macierzyństwem – w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu Pracy – zmiany od 2012r.:

 1. Rozwiązanie umowy – przypadki szczególne
 • ciąża i urlop macierzyński a ochrona stosunku pracy
 • rozwiązanie "składkowej" umowy zlecenia w ciąży
 • wypowiedzenie umowy o pracę a urlop wychowawczy
 • warunki zwolnienia podczas korzystania ze skróconego czasu pracy
 • upadłość lub likwidacja pracodawcy a rozwiązanie umowy o pracę z kobietą w ciąży lub w czasie urlopu macierzyńskiego
 1. Urlopy – nowe regulacje obowiązujące od 01.01.2012r.
 • nowe wymiary urlopów macierzyńskiego i wychowawczego
 • prawo do urlopu macierzyńskiego przed porodem
 • urlop macierzyński i wychowawczy a urlop wypoczynkowy
 • hospitalizacja dziecka a podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński
 • urlop wychowawczy a podjęcie pracy
 • rezygnacja z urlopu wychowawczego
 • urlop ojcowski – zastosowanie i nowy wymiar czasowy od 2012r.
 1. Nietypowe rozwiązania

 • zgon pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego a prawa do urlopu pracownika-ojca
 • uprawnienia do urlopu macierzyńskiego matki, która rezygnuje z wychowywania dziecka
 • prawo do urlopu macierzyńskiego pracownicy, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu w sprawie przysposobienia dziecka
 • dni wolne na tzw. opiekę nad dzieckiem przewidziane w prawie pracy
 • najważniejsze zmiany w prawie od 1 stycznia 2012r.
 • abolicja podatkowa dla matek prowadzących działalność gospodarczą
 • samotna matka i praca na zmiany
 1. Jak pogodzić macierzyństwo z pracą – rozwiązania prawa pracy

 • indywidualny czas pracy
 • elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy
 • ochrona pracy kobiet w europejskim prawie pracy
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły
e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły