Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Procedury higieniczno-sanitarne w placówce służby zdrowia

Co powinna wiedzieć kadra placówki medycznej i prowadzący prywatne praktyki

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Właściwe zarządzanie procedurami sanitarno-higienicznymi w placówce służby zdrowia minimalizuje ryzyko zdarzeń medycznych i niebezpieczeństwo pociągnięcia do odpowiedzialności w przypadku ich wystąpienia. Chronią one zatem zarówno pacjenta, jak i personel i placówkę, są istotne dla jakości usług medycznych, są w centrum zainteresowania mediów w sytuacjach kryzysowych. Celem szkolenia jest przygotowanie kadry zarządzającej w placówkach medycznych oraz osób prowadzących praktyki lekarskie, stomatologiczne oraz położnicze do właściwego zarządzania w zakresie procedur higieniczno – sanitarnych.

Osoby zarządzające placówkami medycznymi, kierownicy komórek organizacyjnych w placówkach służby zdrowia, lekarze oraz lekarze dentyści prowadzący prywatne praktyki, położne prowadzące prywatne praktyki, pielęgniarki oddziałowe, przełożone i naczelne.

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzyma:

- dostęp do platformy edukacyjnej zawierającej 3 moduły szkoleniowe zgodne z programem e-kursu

- płytę CD (lub inny nośnik) zawierającą treści z e-kursu oraz materiały dodatkowe, a w nich m.in.:

 • listę wymogów higienicznych i sanitarnych umożliwiających rozpoczęcie działalności placówki medycznej
 • przykładową umowę w zakresie outsourcingu usług sprzątających
 • wykaz poszczególnych etapów kontroli sanepidu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą wraz ze wskazaniem uprawnień przysługujących kontrolowanemu podmiotowi.
 • zestawienie tabelaryczne niezbędnych szkoleń pracowników podmiotu leczniczego w zależności od stanowiska

- opiekę techniczną przez czas trwania e-kursu

- testy wiedzy po każdym module, do samodzielnego wykonania i samodzielnego monitorowania postępów

- certyfikat uczestnictwa

 

E-kurs odpowie na pytania:

 • jakie zadania ma kadra placówek medycznych w procesie przygotowywania, wdrażania i kontrolowania procedur?
 • jak prawidłowo prowadzić dokumentację dotyczącą procedur?
 • jakie warunki musi spełniać dobrze przygotowana procedura?
 • na jakich podstawach je oprzeć?

 

MODUŁ 1 Cele i właściwości prawidłowo stworzonych procedur higienicznych i sanitarnych + przepisy tworzące procedury higieniczno - sanitarne - 26.07.2019

 • Rola i procedur i ich cele
 • Jakie warunki powinna spełniać dobrze przygotowana procedura
 • Źródła i podstawy dla tworzenia procedur higienicznych i sanitarnych
 • Dostępność opracowanych procedur dla personelu medycznego – nośniki, formy, wizualizacje
 • Główne obszary, których dotyczą procedury – procedury radiologiczne, odpady medyczne

MODUŁ 2 Inne przepisy tworzące procedury higieniczno – sanitarne, certyfikacja, outsourcing - 02.08.2019

 • Główne obszary, których dotyczą procedury – profilaktyka zakażeń, profilaktyka zranień
 • Zewnętrzna certyfikacja i akredytacja a procedury higieniczne i sanitarne
 • Outsourcing usług a odpowiedzialność za procedury higieniczne i sanitarne

MODUŁ 3 Kontrola procedur higienicznych i sanitarnych + konsekwencje braku odpowiednich procedur higienicznych i sanitarnych - 09.08.2019

 • Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych organów władzy pulbicznej
 • Kontrola wewnętrzna i jej elementy
 • Prawnoformalne skutki zaniedbań w zakresie dokumentacji dotyczącej procedur
 • Zakres odpowiedzialności personelu zarządzającego i personelu niższego w zakresie stosowania procedur higienicznych i sanitarnych
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły