Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Prawo zamówień publicznych

Jak skutecznie dochodzić swoich praw wobec zamawiającego?

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Celem szkolenia jest omówienie podstaw prawnych oraz specyfiki zamówień publicznych. Doświadczony prawnik przedstawi proces dochodzenia swoich praw wobec zamawiającego oraz podpowie, jak przygotować odwołanie.

Warsztaty oparte są na aktualnym orzecznictwie KIO i sądów okręgowych (25 lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez radcę od wielu lat specjalizującego się w doradztwie z zakresu postępowania w trybie zamówień publicznych.

Seminarium zaprojektowane jest w szczególności dla:

 • przedsiębiorców - wykonawców ofert przetargowych;
 • wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Szkolenie da uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego sporządzania ofert przetargowych. Szkolenie stanowi kompendium aktualnych przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
Uczestnicy poznają również sposoby odwołań od wyników postępowania oraz ograniczeń w ich wnoszeniu. Kameralna grupa daje możliwość dyskusji i zadawania indywidualnych pytań prowadzącemu.

 1. Weryfikacja dokumentacji przetargowej
 • warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
 • dokumentowanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 • opis przedmiotu zamówienia - parametry równoważne
 • kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
 • zapisy przyszłej umowy
 1. Środki ochrony prawnej
 • zasady wnoszenia odwołania, termin
 • interes prawny: interes wykonawcy wykluczonego/którego ofertę odrzucono,
 • zasady wnoszenia, doręczenia odwołań,
 • wysokość wpisu od odwołania, koszty postępowania
 1. Ograniczenia we wnoszeniu odwołań ze względu na wartość zamówienia. Czy Wykonawca ma prawo kwestionować decyzje Zamawiającego. Informacja do Zamawiającego. Jej skuteczność.
   
 2. Jak prawidłowo sporządzić odwołanie
 • wymagania formalne
 • zasady reprezentacji wykonawcy w postępowaniu odwoławczym w zależności od formy prowadzenia działalności, pełnomocnictwa do reprezentacji wykonawcy
 • czy musimy uczestniczyć w rozprawie przed KIO
 • konsekwencje wniesienia odwołania dla zamawiającego oraz obowiązki w związku z wniesieniem odwołania
 1. Przyłączenie się do postępowania odwoławczego
 • wymagania formalne, kto może się przyłączyć po stronie odwołującego, czy zamawiającego
 • przystąpienie do postępowania odwoławczego
 • opozycja i sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania
 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
 • jak składać i podpisywać dokumenty w odwołaniu
 • wspólna reprezentacja w postępowaniu odwoławczym
 • pełnomocnictwo rodzajowe
 • umowa konsorcjum - co zawiera i czy należy ją złożyć
 1. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej
 • skutki uwzględnienia odwołania dla Zamawiającego
 • kiedy KIO może odrzucić odwołanie?
 • skarga na orzeczenie KIO
 • zasady wnoszenia i zakres rozpoznania przez sąd okręgowy
 1. Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów e-Katalogi - nowatorski projekt Urzędu Zamówień Publicznych.
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły