Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Prawo zamówień publicznych

Najnowsze zmiany prawne i kluczowe informacje

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Celem szkolenia jest omówienie podstaw prawnych oraz specyfiki zamówień publicznych. Doświadczony prawnik przedstawi prawa i obowiązki leżące w gestii wykonawców.
Warsztaty naświetlą zarówno korzyści, jak i zagrożenia wynikające z udziału w zamówieniach publicznych.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez radcę od wielu lat specjalizującego się w doradztwie
z zakresu postępowania w trybie zamówień publicznych.

seminarium zaprojektowane jest w szczególności dla:

 • przedsiębiorców;
 • pracowników odpowiedzialnych za składanie ofert;
 • wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Szkolenie da uczestnikom wiedzę i umiejętności potrzebne do właściwego i sporządzania ofert przetargowych. Szkolenie stanowi kompendium aktualnych przepisów Prawa Zamówień Publicznych. Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się prawidłowo przygotować ofertę zgodnie z SIWZ i OPZ.
Dowiedzą jak się udokumentować doświadczenie i korzystać z możliwości użyczania potencjałów
i zasobów. Uczestnicy poznają sposoby odwołań od wyników postępowania i zasady podpisywania umów. Kameralna grupa daje możliwość dyskusji i zadawania indywidualnych pytań prowadzącemu.

 1. Zamówienia publiczne – podstawowe informacje
 • definicje najważniejszych pojęć w ustawie – znaczenie praktyczne
 • wykonawca – wymagania, spełnianie warunków udziału w postępowaniu i instytucja wykluczenia
 • źródła informacji o zamówieniach publicznych
 1. Tryby udzielania zamówień
 • tryby podstawowe
  • przetarg nieograniczony
  • przetarg ograniczony
 • tryby szczególne
  • zamówienie z wolnej ręki
  • zapytanie o cenę
  • negocjacje z ogłoszeniem/bez ogłoszenia
  • dialog konkurencyjny
 1. Wyjaśnienie treści SIWZ – uprawnienia wykonawców:
 • formułowanie tzw. „zapytań”
 • obowiązki zamawiającego w zakresie wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 1. Składanie oferty
 • forma i treść oferty
 • oferta wariantowa i częściowa
 • termin związania ofertą
 • wyjaśnienia w zakresie treści złożonych ofert
 • poprawienie oczywistych omyłek – omyłka pisarska a omyłka rachunkowa
 • wadium – co zrobić, żeby go nie stracić
 1. Odwołania
 • odwołanie – zasady wnoszenia oraz przesłanki
 • skarga

6. Umowa – zasady jej realizacji oraz możliwość zmiany jej treści

Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Excel sprzedażowy

Skuteczne raportowanie wspomagające decyzje handlowe

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Excel: warsztat pracy z danymi finansowymi

Funkcje i formuły, analizy warunkowe, tabele przestawne, wizualizacje

Szczegóły