Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

Jak zgodnie z prawem zarządzać zatrudnieniem

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy, związanym z zatrudnianiem pracownika, jest przestrzeganie przepisów prawa pracy. Warto więc wiedzieć, jakie reguły rządzą nawiązywaniem stosunku pracy i jego trwaniem. Przestrzeganie przepisów bardzo często rodzi dla pracodawcy wiele problemów i wątpliwości. Doświadczony praktyk wyjaśni jak stosować obowiązujące przepisy prawa pracy, co jest szczególnie ważne dla osób zarządzających pracownikami i kadry kierowniczej. Zapozna uczestników z kluczowymi zasadami prawa pracy, które są istotne w codziennej praktyce menedżerów, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej nałożonej na osoby kierujące pracownikami . Omówi także, na podstawie praktyki, najczęściej popełniane przez pracodawców błędy oraz przedyskutuje z uczestnikami, w oparciu o case’y, najczęstsze problemy występujące w praktyce.

 • pracodawcy
 • kadra kierownicza
 • menedżerowie zarządzający działami
 • osoby bezpośrednio zarządzające pracownikami
 • przedstawiciele związków zawodowych
 • osoby, które mają zostać awansowane na stanowiska kierownicze

Wykład +prezentacja + analiza przypadków i orzecznictwa +dyskusja i wymiana doświadczeń oraz sesje pytań i odpowiedzi +konsultacje dla uczestników

 • zapoznanie z kluczowymi zasadami prawa pracy,
 • poznanie obowiązków spoczywających na pracodawcy i osobach na stanowiskach kierowniczych,
 • rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów praktycznych,
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów
 1. Nawiązanie stosunku pracy – zarządzanie zatrudnieniem
 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
 • rodzaje umów o pracę, jej forma i treść
 • umowy na czas określony – nowe problemy po zmianach
 1. Wynagrodzenie – co warto wiedzieć, by skonstruować je w optymalny sposób
 • składniki wynagrodzenia
 • ochrona wynagrodzenia
 1. Obowiązki pracodawcy i zakres odpowiedzialności
 • kluczowe obowiązki przełożonego
 • odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym
 • rodzaje odpowiedzialności wynikające ze stosunku pracy
 1. Urlopy – najnowsze zmiany
 • nabycie prawa do urlopu i jego wymiar
 • wynagrodzenie za urlop
 • udzielanie urlopu
 1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem – nowelizacja kodeksu pracy
 • ochrona kobiety w ciąży
 • urlop macierzyński
 • urlop wychowawczy
 • urlop ojcowski
 • inne uprawnienia związane z rodzicielstwem
 1. Rozwiązanie umowy o pracę – punkty krytyczne
 • tryby rozwiązania umowy o pracę
 • zasady i warunki formalne rozwiązania umowy
 • konsekwencje wadliwego rozwiązania umowy o pracę
 • wydanie świadectwa pracy
 1. Czas pracy – zasady efektywnej organizacji
 • podstawowe pojęcia i zasady
 • rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy
 • pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensata
 1. Podnoszenie kwalifikacji – jak zarządzać awansem i szkoleniami
 2. Nagrody i kary jako elementu budowania systemu motywacyjnego
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły