Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Prawo autorskie w praktyce przedsiębiorstw

Wszystko o ochronie, naruszeniach i karach

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Na co dzień w działalności firmy wykorzystuje się elementy objęte ochroną prawem autorskim. Są to logotypy czy zdjęcia zamieszczane na stronach www, ale też wytwory pracowników. Ze względu na powszechność zjawiska, wychodzimy naprzeciw potrzebie wyjaśnienia i udzielania praktycznych wskazówek związanych wykorzystaniem utworów.

Podczas praktycznych warsztatów uczestnicy zapoznają się z obowiązującymi regulacjami, tak by rozwiać niejasności i uniknąć problemów, wynikających z surowych zasad odpowiedzialności.

szefowie i pracownicy działu promocji i marketingu, rzecznicy prasowi, pracownicy działów PR, właściciele i pracownicy agencji reklamowych, copywriterzy, pracownicy, współpracujący z tymi podmiotami oraz wszyscy zainteresowani prawem autorskim

Dzięki zajęciom prowadzonym przez doświadczonego prawnika uczestnicy zyskają profesjonalne informacje na temat praw autorskich. Poszerzą wiedzę dotyczącą form zawierania umów z twórcą oraz metod skutecznego przenoszenia praw autorskich. Wskazane zostaną najczęściej pojawiające się problemy praktyczne związane z obrotem gospodarczym utworami, ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynami nieuczciwej konkurencji.

Omówiona zostanie również kwestia Internetu jako miejsca umieszczania dzieł.

Integralną częścią materiałów szkoleniowych będzie elektroniczny zestaw potrzebnych aktów prawnych.

I. Prawo autorskie – wprowadzenie

 1. Dyrektywy międzynarodowe i polskie prawo autorskie
 2. Utwory chronione przez prawo
 3. Wyłączenie spod ochrony prawno- autorskiej

II. Rodzaje utworów

 1. Utwory pierwotne i opracowania.
 2. Specjalne rodzaje utworów: utwory zbiorowe, połączone, zależne

III. Prawa autorskie a prawo pracy – pracownik jako twórca

 1. Prawa autorskie do utworu stworzonego przez pracownika
 2. Nabycie przez pracodawcę utworów pracownika
 3. Programy komputerowe jako efekt pracy
 4. Prawo pracodawcy do decydowania o upublicznieniu utworu

IV. Umowa o przekazanie praw autorskich – zasady konstrukcji i newralgiczne punkty

 1. Autorskie prawa majątkowe – specyfikacja pól eksploatacji
 2. Autorskie dobra osobiste
 3. Ochrona prawna autorskich praw majątkowych i autorskich dóbr osobistych
 4. Umowa o korzystanie z utworu
 5. Charakterystyka licencji występujących w obrocie
 6. Regulacje własnościowe z pojedynczymi osobami fizycznymi, agencjami reklamowymi i studiami graficznymi

V. Rozpowszechnianie dzieł w Internecie

 1. Umowy związane z wykorzystaniem utworów w Internecie
 2. Naruszenie prawa autorskiego w Internecie
 3. Wykorzystanie zdjęć i prawo do przedruku

VI. Prawo autorskie a reklama

 1. Jak chronić prawa autorskie przy tworzeniu strategii marketingowej firmy
 2. Wizerunek osób fizycznych i prawnych w reklamie.
 3. Gadżety reklamowe – jak nabyć prawa autorskie

VII. Kontakty z mediami – elementy prawa prasowego

 1. Zasady dostępu do informacji publicznej
 2. Tajemnice prawnie chronione a prawo prasy do informacji
 3. Prawo do autoryzacji, obowiązki dziennikarza wynikające z tego prawa
 4. Jak reagować (od strony prawnej) na niekorzystne publikacje o firmie
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły