Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Prawo Pracy 2013 – trudne przypadki, najważniejsze regulacje i zmiany

Warsztaty dla zaawansowanych – w oparciu o codzienną praktykę i wyroki SN

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Przestrzeganie przepisów bardzo często rodzi wiele problemów i wątpliwości. Z powodu licznych wytątków i przypadków szczególnych oraz częstych zmian legislacyjnych nawet najlepszy specjalista działu kadr może zagubić się w gąszczu przepisów. Warto więc poznać najnowsze orzecznictwo SN i TK oraz poznać stanowisko PIP i MPiPS.
Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy są źródłem praktycznej wiedzy na temat typowych uchybień i sposobów zapobiegania im. Dlatego zapraszamy Państwa na praktyczne szkolenie prowadzone przez doświadczonego Inspektora OIP, oparte o liczne przykłady z codziennej praktyki oraz najnowsze regulacje prawne.

Doświadczony inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy omówi zagadnienia związane ze szczególnymi przypadkami czasu pracy i na podstawie przykładów praktyki PIP wyjaśni typowe, najczęściej popełniane błędy planowania i rozliczania czasu pracy. W trakcie zajęć przewidziane są warsztaty praktyczne.

 • zapoznanie z nietypowymi przypadkami, wynikającymi z praktyki PIP,
 • wyjaśnienie konsekwencji obowiązków spoczywających na pracodawcach i na pracownikach
 • rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów praktycznych,
 • wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów
 1. Nawiązanie stosunku pracy
 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne
 • rodzaje umów o pracę, jej forma i treść
 • umowy na czas określony – przypadki szczególne, wynikające ze zmian w 2012 r.
 • miejsce świadczenia pracy
 • zakaz konkurencji – jak prawidłowo się zabezpieczyć
 1. Regulaminy pracy i układy zbiorowe
 2. Wynagrodzenie – co warto wiedzieć, by skonstruować je w optymalny sposób
 • składniki i ochrona wynagrodzenia
 1. Obowiązki pracodawcy i zakres odpowiedzialności
 • kluczowe obowiązki przełożonego
 • czy pracodawca ma prawo kontrolować zażywanie przez pracownika substancji psychoaktywnych
 1. Urlopy – najnowsze zmiany
 • nabycie prawa i wymiar urlopu, zasady udzielania
 • wynagrodzenie za urlop
 • zaległy urlop wypoczynkowy – co, gdy pracownik odmawia jego wykorzystania – doktryna, wyroki SN, stanowisko PIP
 • odwołanie z urlopu – czy pracownik musi być pod telefonem
 • urlopy niepełnoetatowców
 1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem – nowelizacja kodeksu pracy
 • ochrona kobiety w ciąży
 • urlop macierzyński, tacierzyńśki i ojcowski
 • urlop wychowawczy a składki
 • inne uprawnienia związane z rodzicielstwem
 1. Rozwiązanie umowy o pracę – punkty krytyczne
 • tryby rozwiązania umowy o pracę a świadectwo pracy
 • zasady i warunki formalne rozwiązania umowy
 • okresy wypowiedzenia – przypadki szczególne
 • ochrona przedemerytalna po wejściu nowych przepisów wydłużających wiek emerytalny (zmiany od 1 stycznia 2013 r.)
 • konsekwencje wadliwego rozwiązania umowy o pracę
 • wydanie świadectwa pracy
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i wynagrodzenie w tym okresie
 • zwolnienie dyscyplinarne – jak udokumentować uchybienia
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły