Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Potrącenia z wynagrodzeń

Obowiązki i prawa pracodawców

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie, a dokonywanie przez pracodawcę bezpodstawnych potrąceń bez zgody pracownika stanowi wykroczenie i jest zagrożone wysokimi grzywnami. Dlatego zapraszamy na praktyczne szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną obowiązki i prawa pracodawców. Część teoretyczna poparta zostanie licznymi przykładami, rozwiane zostaną również najczęstsze wątpliwości.

 • właściciele małych i średnich firm,
 • pracownicy działów kadr wszystkich szczebli,
 • pracownicy księgowości,
 • menedżerowie zarządzający zespołami.

Dowiedzą się Państwo:

 • jakie są obowiązki pracodawcy wobec komornika, innego organu egzekucyjnego oraz w przypadku rozwiązania stosunku pracy z podwładnym dłużnikiem,
 • których potrąceń można dokonywać wyłącznie za zgodą zatrudnionego, a które uszczuplenia są obligatoryjne,
 • jakie są maksymalne kwoty potrącenia,
 • jak obliczać kwoty wolne od potrąceń.
   

I. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

1. Obowiązki wobec komornika.

2. Obowiązki wobec innego organu egzekucyjnego.

3. Obowiązki związane z rozwiązaniem stosunku pracy z podwładnym dłużnikiem.

4. Grzywna komornicza i odpowiedzialność wobec wierzyciela.

II. Różnice między potrąceniami

1. Potrącenia z wynagrodzenia

 • bez zgody pracownika
 • alimenty i inne świadczenia
 • nierozliczone zaliczki
 • kary pieniężne

Przykłady:

 • za zgodą pracownika
 • forma przyzwolenia
 • odwołanie i odmowa.

2. Potrącenia z zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego i świadczeń rehabilitacyjnych.

3. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu.

III. Maksymalne dopuszczalne kwoty potrącenia

1. Z tytułu pojedynczych, obowiązkowych potrąceń.

2. Z różnych obowiązkowych tytułów (tzw. zbieg tytułów potrąceń).

3. Przykłady.

IV. Kwoty wolne od potrąceń

1. Kwoty wolne od potrąceń a ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa, trzynastka, nagrody z zysku.

2. Obliczanie wartości kwot wolnych od potrąceń.

3. Najczęstsze wątpliwości przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia w praktyce.

Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel: warsztat pracy z danymi finansowymi

Funkcje i formuły, analizy warunkowe, tabele przestawne, wizualizacje

Szczegóły
e-kurs mailowy

Excel sprzedażowy

Skuteczne raportowanie wspomagające decyzje handlowe

Szczegóły