Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Pomiar efektywności procesów i systemów logistycznych

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Proces zaopatrzenia stanowi początek wewnętrznego łańcucha logistycznego w firmie. Koszty zakupu i magazynowania decydują nie tylko o cenie końcowej wyrobu, ale też o możliwej do osiągnięcia marży. Mogą one stanowić nawet 1/3 wartości produktów. Wiele firm doświadcza problemów wynikających ze wzrostu kosztów oraz nasilającej się konkurencji.

Optymalizacja oraz efektywne zarządzanie zaopatrzeniem stanowią klucz do wzrostu konkurencyjności. Dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie prowadzone przez doświadczonego praktyka, które wyposaży Państwa w narzędzia pomagające kontrolować koszty procesów logistycznych

Seminarium zaprojektowane jest w szczególności dla:

 • pracowników działów zakupów i zaopatrzenia, sprzedaży, dystrybucji, pionów obsługi klientów,
 • analityków kosztów, którzy odpowiadają za gromadzenie informacji oraz optymalizację stanu zapasów, kosztów związanych ze składaniem i realizacją zamówień klientów oraz dostaw,
 • osoby odpowiedzialne za optymalizowanie pracy magazynów

Podczas interaktywnych warsztatów omówione zostaną główne aspekty związane z pomiarem efektywności systemów i procesów logistycznych.

Doświadczony wykładowca przedstawi klasyfikację kosztów logistycznych oraz omówi mierniki efektywności wraz zasadami ich doboru. Wszystko to oparte o rozwiązywanie przykładów-zadań, dyskusję indywidualną i grupową oraz analizę przypadków.

 1. Elementy wpływające na efektywność systemu logistycznego przedsiębiorstwa i przebieg procesów logistycznych
 • funkcje logistyczne i ich rozproszenie w systemie i procesach logistycznych
 • organizacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie
 • sposoby szacowania kosztów logistycznych
 • system wymiany informacji
 1. Audyt logistyczny jako narzędzie diagnozy systemu logistycznego
 • procedura audytu
 • elementy audytu
 • etapy audytu
 1. Optymalizacja kosztów logistycznych
 • klasyfikacja kosztów logistycznych
 • specyfika i sposób identyfikacji kosztów logistycznych (z uwzględnieniem konfliktu kosztów)
 • Activity Based Costing w logistyce – na wybranych przykładach
 1. Główne grupy mierników logistycznych – ich klasyfikacja i interpretacja pod kątem efektywności w logistyce
 • elementy i poziom obsługi logistycznej
 • koszty obsługi logistycznej
 • grupy mierników obsługi logistycznej
 • zasady wyznaczania standardów logistycznej obsługi klientów
 1. Podsumowanie
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły
warsztaty praktyczne

Excel w sprzedaży

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Szczegóły