Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Podróże służbowe – aspekty prawne i podatkowe

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Obowiązujące do tej pory regulacje związane z podróżami służbowymi są nieprecyzyjne i oderwane od realiów, co skutkuje problemami z ich rozliczaniem. Od dwóch lat toczą się prace nad uaktualnieniem rozporządzenia. Rok 2012 przyniesie zmiany przepisów dotyczących delegacji. Projekt MPiPS określa nową wysokość i warunki ustalania należności przysługujących podróżującym służbowo pracownikom.

Podczas szkolenia praktyk na co dzień zajmujący się kwestią rozliczeń podróży omówi kluczowe problemy z rozliczaniem podróży służbowych (w tym podróży zagranicznych) oraz zmiany planowane przez ustawodawcę w tym zakresie.

W trakcie ośmiogodzinnych warsztatów trener omówi gruntownie najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych wysokości diet krajowych i zagranicznych, jakie będą zasady ich obliczania, na jakich zasadach pracownikowi trzeba będzie zwracać koszty podróży oraz jakie jeszcze zmiany zajdą. Kameralna grupa pozwoli na interakcję i zadawanie nurtujących uczestników pytań. Dodatkową korzyścią jest możliwość zadawania pytań trenerowi drogą mailową przez dwa tygodnie od zakończenia szkolenia.

 • Kierownicy oraz pracownicy działów kadr
 • Kierownicy oraz pracownicy działów księgowości
 • Menedżerowie średniego szczebla
 • Osoby zarządzające zespołami, których pracownicy są często wysyłani w podróże służbowe

Szczególnie polecamy:

 • skutki podatkowe i ZUS naliczania diet – nowe zasady
 • należności za podróż zagraniczną a różnice kursowe
 • płatności dokonywane w czasie podróży służbowej za pomocą karty kredytowej

RÓŻNE TYPY PODRÓŻY – SKUTKI PODATKOWE I ZUS

 1. Podróż służbowa – aspekty prawa pracy, prawa podatkowego oraz przepisów ZUS i ich wpływ na obciążenia publicznoprawne pracownika i pracodawcy.
 2. Czas pracy a podróże służbowe ze szczególnym uwzględnieniem podziału na podróże krótko i długoterminowe.
 3. Delegacja (podróż służbowa) a oddelegowanie.
 4. Charakter podróży służbowej a prawa i obowiązki podatkowe i ZUS.
 5. Wypłata należności za czas podróży służbowej krajowej i zagranicznej w świetle aktualnych regulacji (zwrot kosztów i ryczałt) i ich skutki podatkowe i ZUS:
 • Diety ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad ustalania diet,
 • Przejazdy,
 • Noclegi,
 • Wyżywienie,
 • Dodatkowe wydatki, w tym przejazdy autostradami i parkingi,
 • Inne koszty (samochód, parking, ubezpieczenie).

PODATKI I ZUS A PODRÓŻ „NIESŁUŻBOWA”

 1. Podróż „niepracownika” (osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, członka zarządu i rady nadzorczej itd.) .
 2. Podróże pracowników (np. handlowców) nie spełniające warunków dla uznania ich za podróże służbowe, zapewnienia noclegów, przejazdów etc).
 3. Wyjazdy na szkolenia a podróż służbowa – skutki błędnej klasyfikacji.

PRZEJAZDY

 1. Samochód służbowy wykorzystywany w podróży służbowej na potrzeby prywatne w kontekście obciążeń podatkowych i ZUS:
 • regulaminy wewnętrzne i umowy pracownik-pracodawca,
 • sposoby ustalania przychodu pracownika – optymalne rozwiązania.
 1. Samochód prywatny wykorzystywany w podróży służbowej.
 2. Przejazdy taksówkami, zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie i inne – jak unikać niepotrzebnych problemów podatkowych.

PODRÓŻE ZAGRANICZNE

 1. Podróż zagraniczna ze szczególnym uwzględnieniem państw docelowych – diety, zwroty kosztów i ich skutki podatkowe i ZUS.
 2. Zagraniczne podróże służbowe i związane z nimi podróże krajowe w świetle oczekiwanych regulacji (podróżowanie na terenie kraju w którym pracownik czasowo przebywa w podróży służbowej).
 3. Należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe.

KOSZTY I PRZYCHODY PO STRONIE PRACODAWCY I PRACOWNIKA

 1. Należności za czas podróży służbowej a przychód pracownika.
 2. Należności za czas podróży służbowej a koszty pracodawcy.
 3. Płatności dokonywane w czasie podróży służbowej za pomocą karty kredytowej.
 4. Zwrot kosztów a zapewnione świadczenie – istotne rozróżnienie – wpływ na przychód pracownika.
 5. Koszty leczenia pracownika podczas podróży służbowej.
Zapytaj

Zobacz również