Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Podatek VAT 2017

Aktualne regulacje oraz projektowane zmiany

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Początek roku 2017 przyniesie duże zmiany w podatku VAT, które wpływają na zmianę przepisów z zakresu ordynacji podatkowej oraz odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe. Wśród najważniejszych zmian w przepisach podatkowych od towarów i usług znalazły się: odwrócone obciążenie VAT w budownictwie, większe ograniczenie w odliczaniu podatku, odpowiedzialność solidarna za błędy w transakcjach VAT, procedura rejestracyjna VAT czy zwolnienia w stosowaniu kas fiskalnych.

Szkolenie jest przeznaczone dla służb finansowo-księgowych, zajmujących się rozliczaniem podatku VAT
w obrocie krajowym i międzynarodowym, osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji dla potrzeb VAT oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najistotniejszymi zmianami dotyczącymi opodatkowania VAT. Pomoże to w stosowaniu najnowszych, zgodnych z obowiązującym prawem, rozwiązań oraz zabezpieczy przed nieprawidłowościami i ich konsekwencjami.

 1. Podstawy zmian w prawie na 2017 r.
 2. Przepisy intertemporalne – od kiedy stosować zmiany, skutki zmian do umów długookresowych zawartych przed 2017r.
 3. Zgłoszenie rejestracyjne VAT – restrykcje i nowe wymagania co do zgłoszenia podmiotu jako podatnika VAT
 4. Zwolnienie z VAT dla podatników o niewielkiej sprzedaży – nowe limity zwolnień
 5. Kaucja rejestracyjna VAT dla nowych podatników
 6. Ograniczenia w rozliczeniu VAT kwartalnie – zasady rejestracji w 2017r.
 7. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30%-100% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego
  • zasady ustalania dodatkowej sankcji
  • podmioty objęte ryzykiem dodatkowego zobowiązania
  • ryzyko uznania czynności za wprowadzającą dodatkową sankcję
 8. Odwrotne obciążenie VAT – branża budowlana – jak rozliczać będziemy VAT w 2017r?
  • zasady rozliczania reverse charge
  • konsekwencje dla branży budowlanej
 9. Odwrotne obciążenie VAT – nowe czynności objęte reverse charge
  • biżuteria i towary pochodne
  • elektronika
  • folie, taśmy i arkusze z tworzyw sztucznych
 10. Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek dodatkowych zgłoszeń
  • informacja o zawieszeniu i niewykonywaniu czynności VAT
  • prawo do ponownej/automatycznej rejestracji VAT
 11. Wykreślenie z rejestru podatników VAT – nowe zasady
 12. Kasy fiskalne 2017 – zmiany.  E-paragony – projekt zmian
 13. Nowe zasady sporządzania i przekazywania deklaracji VAT
  w 2017r.
 14. Dopuszczalność stosowania dotychczasowych zasad wysyłki deklaracji i informacji VAT listem poleconym lub składania ich osobiście w biurze podawczym organu podatkowego
 15. Zwrot różnicy podatku VAT – dodatkowe obowiązki przy występowaniu o zwrot i nowe zasady kontroli zasadności zwrotu
 16. Odpowiedzialność solidarna VAT – nowe zasady
 17. Odpowiedzialność podatkowa osoby trzeciej – zmiany
  w ordynacji podatkowej
 18. Przestępstwa karne skarbowe oraz wyższe sankcje za czynności związane z podatkiem VAT w nowelizacji 2017r.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły