Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

warsztaty praktyczne

Planowanie i rozliczanie czasu pracy - WARSZTATY

Przegląd zmian, przypadki szczególne, praktyczne rozwiązania

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Z powodu licznych wyjątków i przypadków szczególnych oraz zmian prawnych nawet najlepszy specjalista działu kadr może popełnić błąd przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy.

Błędy w ewidencji i rozliczaniu czasu pracy prowadzą nie tylko do konfliktów z pracownikami, ale także stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania Państwowej inspekcji Pracy.

W ostatnich latach statystyki PIP pokazują, że aż w 37% przedsiębiorstw narusza się przepisy związane z ewidencją czasu pracy. Większości z tych naruszeń można było uniknąć stosując sprawdzone w praktyce rozwiązania.

 • szefowie i pracownicy działów kadrowo-płacowych
 • specjaliści z działów HR
 • osoby zajmujące się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy

Doświadczony inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy omówi zagadnienia związane ze szczególnymi przypadkami czasu pracy i na podstawie przykładów praktyki PIP wyjaśni typowe, najczęściej popełniane błędy planowania i rozliczania czasu pracy. W trakcie zajęć przewidziane są interaktywne warsztaty praktyczne.

Uczestnicy będą mogli dokonać analizy stoso-wanych w swoich przedsiębiorstwach rozwiązań i wyeliminować typowe błędy. Inspektor OIP na konkretnych przypadkach „z życia wziętych” zilustruje przypadki szczególne, wzorcowe i nieprawidłowe rozwiązania związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.

Szczegółowy program seminarium:

 1. Podstawowe instytucje czasu pracy
 • norma i wymiar czasu pracy w 2012 r.
 • prawo do odpoczynku - nowe zasady
 1. Dostosowanie przyjętego systemu czasu pracy do rodzaju prowadzonej działalności - ujęcie praktyczne:
 • podstawowy,
 • równoważny,
 • zadaniowy,
 • przerywany,
 • skrócony,
 • weekendowy
 1. Nieprecyzyjność unormowań dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, dniach wolnych i niedzielę
 2. Szczególne regulacje czasu pracy kadry kierowniczej i osób zarządzających
 3. Praktyczne aspekty szczególnych regulacji dotyczących młodocianych, kobiet i niepełnosprawnych
 4. Dokumenty rejestrowania czasu pracy - grafiki i ewidencja – przegląd typowych nieprawidłowości i niezbędnych działań naprawczych
 5. Komplikacje rozliczeń czasu pracy z tytułu urlopów wypoczynkowych oraz urlopów związanych z rodzicielstwem - zmiany z 2012 r.
 6. Pytania i odpowiedzi, konsultacje indywidualne
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły