Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Imprezy sportowo-rekreacyjne są popularną formą upowszechniania określonej aktywności fizycznej. Eventy są miejscem spotkania pasjonatów określonej dyscypliny (widzów i aktywnych uczestników), są sposobem aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego i przestrzenią do sprawdzenia się w sportowej rywalizacji, która może przybierać różnorodną postać. W każdej miejscowości odbywają się festyny promujące zdrowy styl życia, jak i zawody sportowe, które mają na celu wyłonić najlepszych w danej konkurencji. Szczególnie nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy, animatorzy czasu wolnego powinni posiadać wysokie kompetencje w zakresie profesjonalnej organzacji imprez, zarówno kameralnych, jak i masowych.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu metodyki organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, obowiązujących uregulowań prawnych, a tekże umiejętności sporządzenia niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

 • nauczyciele wychowania fizycznego wszystkich etapów edukacji
 • studenci kierunku wychowanie fizyczne
 • animatorzy czasu wolnego
 • trenerzy
 • działacze sportowi

W ciągu trzech tygodni otrzymają Państwo trzy lekcje w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Uczestnik szkolenia otrzyma wzory dokumentów niezbędnych dla każdego organizatora, tj. wzór programu imprezy, regulaminu, kosztorysu. Dowie się, jak krok po kroku zorganizować atrakcyjną imprezę z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

MODUŁ I – 14 czerwca 2019

Charakterystyka imprez sportowo - rekreacyjnych

 1. Rodzaje eventów, klasyfikacje.
 2. Cele i funkcje widowisk sportowych i masowych imprez rekreacyjnych.
 3. Uregulowania prawne w obszarze obsługi imprez sportowo – rekreacyjnych.
 4. Ogólne zasady organizacji – etapy.

 

MODUŁ II – 21 czerwca 2019

Przygotowanie imprezy

 1. Wskazówki metodyczne niezbędne w skutecznym planowaniu imprezy.
 2. Zasady opracowania programu, harmonogramu, scenariusza, regulaminu, kosztorysu przedsięwzięcia.

 

MODUŁ III – 28 czerwca 2019

Realizacja imprezy i jej zakończenie

 1. Bezpieczeństwo i skuteczna obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych.
 2. Metodyka działań podsumowujących.
 3. Strategia promocji imprezy.
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły
e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły