Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Optymalizacja podatkowa działalności elektronicznej i sprzedaży tradycyjnej

Jak łatwo i bez ryzyka oszustw podatkowych zaoszczędzić na podatkach w firmie

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Optymalizacja podatkowa może decydować o przewadze konkurencyjnej prowadzonego biznesu. Ten 4-częsciowy kurs nauczy Państwa jak wykorzystywać mechanizmy optymalizacyjne na poziomie, który ułatwi podejmowanie codziennych decyzji kosztowych.

W sposób uporządkowany i metodyczny, na konkretnych przykładach pokażemy skuteczne i zgodne z prawem działania wpływające optymalizację podatkową.

Do udziału zapraszamy nie tylko właścicieli przedsiębiorstw i ich przedstawicieli, a także innych reprezentantów kadry zarządzającej, którzy nie posiadają edukacji finansowej, ale chcieliby wprowadzić optymalizację podatkową w swoich strukturach np. dyrektora marketingu, dyrektora ds. produkcji,
a nawet menedżerów HR.
 

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał.

Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w zestaw praktycznych wskazówek i narzędzi, które przyczyniają się do optymalizacji podatkowej. Pomoże to w stosowaniu najnowszych, zgodnych z obowiązującym prawem, rozwiązań oraz zabezpieczy przed nieprawidłowościami i ich konsekwencjami.

Moduł I - Budowa „Dziennika optymalizacyjnego” podstawą obniżenia podatków przedsiębiorstwa - start kursu - 03.10.2014

 • sumowanie ponoszonych oraz hipotetycznych kosztów podatkowych,
 • sumowanie uzyskiwanych oraz możliwych do optymalizacji przychodów podatkowych,
 • dziennik podatkowy – służący optymalizacji
 • narzędzie do wyliczania optymalnej formy opodatkowania,
 • porównanie działania podmiotów zoptymalizowanych i nie przeprowadzających optymalizacji,
 • wybór optymalnej formy opodatkowania dla przedsiębiorcy – porównanie form oraz zasady ich stosowania,
 • wybór optymalnej formy prawnej – porównanie form oraz zasady ich stosowania.

Moduł II - Optymalizacja poprzez podatki dochodowe

 • Działania poprzez ustalenie optymalnego roku podatkowego,
 • strata podatkowa – metody zarządzania i wykorzystanie praktyczne,
 • kształtowanie zawieranych umów celem opóźnienia rozpoznania przychodów i przyspieszenia kosztów,
 • polityka korzystnego gospodarowania kosztami pośrednimi,
 • amortyzacja – metody, ustalenie optymalnej formy, przykłady dotyczące metod modernizacji, remontu, inwestycji w obcych środkach trwałych,
 • wydatki zaliczane i niezaliczane do kosztów podatkowych – generowanie pozytywnego wizerunku marki, logo oraz pozytywne wpływanie na pracowników w oparciu o korzystne podatkowo wydatki niereprezentacyjne oraz nieamortyzowalne
 • wierzytelności nieściągalne i wątpliwe w kosztach podatkowych,
 • uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, kwartalne rozliczenie, kredyt podatkowy
 • specjalne strefy ekonomiczne,
 • rezydencja podatkowa – budowa struktur podatkowych w oparciu o zakład i placówkę, spółki córki, grupy kapitałowe,
 • ceny transferowe w optymalizacji podatkowej,
 • kupowanie kosztów i VAT-u,
 • inne

 

Moduł III - Optymalizacja poprzez VAT (podatek od towarów i usług):
 

 • przesunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego na fakturach zagranicznych,
 • leasing, najem, kupno środków trwałych,
 • przyspieszenie zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym,
 • kwartalne rozliczenie,
 • metoda kasowa,
 • ulga na złe długi,
 • inne

 

Moduł IV - Pozapodatkowe metody wpływania na optymalizację podatków

 

 • ustalenie właściwej formy zatrudnienia – optymalizacja ZUS, zaliczek,
 • elementy umów cywilnoprawnych z pracownikami oraz kontrahentami stanowiące podstawę działań optymalizacyjnych,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, benefity i pozapłacowe metody motywacyjne,
 • PKWiU towarów i usług – obniżanie stawki VAT poprzez umiejętne ustalenie PKWiU towaru/usługi,
 • rozszerzenie przedmiotu działalności – łączenie działalności o obniżonej stawce podatku VAT z działalnością podstawową,
 • inne.

 

Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły