Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Ograniczenia prawne sprzedaży przez Internet

czyli jak zgodnie z prawem zawierać umowy na odległość

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Z badania przeprowadzonego przez abuzywni.pl wynika, że właściciele e-sklepów nie znają prawa. Potwierdza to analiza przeprowadzona na zlecenie UOKiK, która wykazała, że klauzule niedozwolone występują w regulaminach co trzeciego e-sklepu. Regulamin niezgodny z obowiązującym prawem i, co gorsza, zawierający klauzule niedozwolone jest praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, co może skutkować karą w wysokości do 10 proc. przychodu firmy za poprzedni rok.
Prowadzący e-sklep musi ustanowić i opublikować regulamin (zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną), wedle którego będzie świadczyć usługi. Odpowiednio zredagowany regulamin, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, może uchronić przed przykrymi konsekwencjami. Warto bowiem pamiętać, że nawet przez rok od zaprzestania stosowania klauzul niedozwolonych przedsiębiorca może być pociągnięty do odpowiedzialności. Co więcej to na przedsiębiorcy spoczywa, w razie konfliktu, obowiązek udowodnienia, że warunki kontraktu były negocjowane indywidualnie, a nie narzucone, co powoduje automatycznie ich nieważność.
Nieznajomość prawa szkodzi zarówno klientom, jak i sklepom, ale wątpliwości rozstrzyga się zawsze na korzyść konsumenta. Tylko we wrześniu wpisano ponad 100 nowych klauzul do rejestru klauzul niedozwolonych. Poznaj zatem najważniejsze obowiązujące zasady i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz klauzul niedozwolonych w swoim e-sklepie narażając się na sankcje.

 • Właściciele oraz pracownicy sklepów internetowych,
 • specjaliści do spraw marketingu,
 • handlowcy,
 • osoby rozpoczynające e-biznes

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak unikać stosowania klauzul niedozwolonych w umowach oraz szacować ryzyko związane ze stosowaniem wątpliwych klauzul w treści umów. Wykładowca zaprezentuje wytyczne dotyczące nakładania kar za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz aktualne trendy w orzecznictwie UOKiK oraz SOKiK. Omówi także możliwości zawarcia ugody z Prezesem UOKiK i dzięki temu uniknięcia kary pieniężnej.

 1. Zasada zawierania umów w Kodeksie cywilnym i jej ograniczenia:
 • podstawowe regulacje prawne, z jakimi muszą zapoznać się wszyscy tworzący regulaminy sklepów internetowych
 1. Co w każdym regulaminie znajdować się musi – przykłady zapisów zgodnych z prawem:
 • zakres świadczonych usług,
 • sposób postępowania reklamacyjnego,
 • warunki sprzedaży produktów,
 • warunki świadczenia usług on-line
 • uprawnienie do zwrotu towarów.
 1. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną:
 • czym jest klauzula niedozwolona,
 • praktyczne wskazówki, jak unikać klauzul niedozwolonych,
 • zapisy alternatywne,
 1. Rejestr klauzul niedozwolonych:
 • charakter rejestru klauzul niedozwolonych,
 • aktualna lista klauzul,
 • jak ustalić, dlaczego dana klauzula trafiła do rejestru?,
 • jak się bronić przed pozwem o wpis klauzuli do rejestru,
 • kontrola generalna,
 1. Postępowanie przed UOKiK:
 • Działania i uprawnienia Prezesa UOKiK w sprawie kontroli
 • postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (ZIK)
 • rodzaje rozstrzygnięć Prezesa UOKiK w postępowaniach ZIK
 • ugoda w podstępowaniu przed UOKiK
 • koszty postępowania przed Prezesem UOKiK,
 • najważniejsze orzeczenia SOKiK dotyczące klauzul niedozwolonych.
 • klauzule niedozwolone a pozwy zbiorowe – analiza przypadku.
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Excel sprzedażowy

Skuteczne raportowanie wspomagające decyzje handlowe

Szczegóły
Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły