Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Odpowiedzialność branży hotelarskiej

Jak zawierać bezpieczne umowy z kontrahentami i klientami

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Szczególna odpowiedzialność hotelu wynika ze specyfiki zawodu a jej zakres jest bardzo szeroki: począwszy od należytego wykonywania usług poprzez odpowiedzialność za rzeczy należące do gościa, a wniesione do obiektu, skończywszy na odpowiedzialności za zdrowie i życie osób przebywających w hotelu. Ponadto zawieranie umów niesie za sobą zagrożenia finansowe i prawne.

Zarządzając hotelem trzeba orientować się w różnych dziedzinach prawa, by unikać jego naruszenia, zwłaszcza że w ostatnim czasie zmieniły się przepisy.

15 grudnia 2011 r. weszły w życie nowe wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług dla hoteli i moteli.

Zaszeregowane i skategoryzowane hotele i motele mają dwa lata na dostosowanie obiektu do nowych wymagań.

Chcąc sprawnie zarządzać obiektem hotelowym warto być na bieżąco z nowościami legislacyjnymi, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie prowadzone przez doświadczonego prawnika.

Osoby pracujące w branży turystycznej w tym szczególnie w obiektach noclegowych: dyrektorzy, pracownicy działów zawierania umów, działów finansowo-prawnych, kadra menedżerska reprezentująca branżę hotelarską.

W trakcie szkolenia w praktyczny sposób zostanie omówiona kwestia umów, w tym zmiany w kodeksie cywilnym i ostatnie rozporządzenie MSiT. Omawiane przykłady będą oparte o przepisy obowiązujące w 2012r. Uczestnicy zapoznają się również z wykładnią Sądu Najwyższego. Zostaną również zaproponowane konkretne klauzule pomocne w zabezpieczaniu interesów obiektów hotelowych. Wykładowca przedstawi najczęściej popełniane błędy w treści umów.

Dzięki branżowości spotkania Uczestnicy będą mieli doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń.

 1. Przepisy dotyczące obiektów hotelarskich – najnowsze zmiany
 2. Umowy w obrocie gospodarczym związane z turystyką – punkty zapalne, najczęściej popełniane błędy
 1. Umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
 2. Umowa ubezpieczenia
 3. Umowne podstawy stosunków prawnych organizatorów turystyki z podwykonawcami.
 4. Umowne podstawy stosunków prawnych organizatorów turystyki z zakładami hotelarskimi
 5. Umowa leasingu środków transportowych.
 1. Umowy zawierane przez zakłady hotelarskie z gośćmi hotelowymi oraz osobami działającymi na ich rzecz – na co zwrócić uwagę, jak zabezpieczyć swoje interesy
 1. Umowa darowizny.
 2. Umowa użyczenia
 3. Umowa o dzieło.
 4. Umowa sprzedaży
 5. Umowa o świadczenie usług nie uregulowanych odrębnie.
 1. Umowa hotelowa – punkty krytyczne
 1. Formy zawierania i czas trwania umowy hotelowej
 2. Wygaśnięcie i przedterminowe rozwiązanie umowy hotelowej
 3. Dochodzenie roszczeń od klienta
 4. Odpowiedzialność hotelu za rzeczy gościa
 • Przechowanie hotelowe
 • Postępowanie z przedmiotami pozostawionymi przez gościa
 1. Odpowiedzialność cywilna zakładów hotelarskich i gości hotelowych
 1. Odpowiedzialność zakładu hotelarskiego:
  • za rzeczy wniesione przez gości hotelowych
  • za szkody osobowe gości hotelowych
  • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi oraz innych zobowiązań
 2. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa gościa hotelowego
 3. Zakres odpowiedzialności cywilnej związanej z ochroną nazw rodzajowych obiektów hotelarskich.
 1. Odpowiedzialność za inne rzeczy gości hotelowych
 1. Odpowiedzialność za rzeczy gości w kawiarniach, restauracjach i barach hotelowych
 2. Odpowiedzialność za rzeczy gości w hotelowych zakładach usługowych
 3. Odpowiedzialność za pojazdy mechaniczne na parkingach hotelowych
 1. Postępowanie reklamacyjne – bezpieczne rozwiązania
 2. Ograniczenie� odpowiedzialności hoteli – praktyczne porady
 1. Kwotowe�� ograniczenie�� odpowiedzialności hoteli
 2. Wyłączenie� ograniczenia odpowiedzialności — zasada pełnego odszkodowania
 3. Przedawnienie roszczeń
 1. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej hoteli
 1. Właściwość rzeczy wniesionej
 2. Siła wyższa
 3. Wina poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła albo go odwiedzała
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły
e-kurs mailowy

Dane osobowe w przedsiębiorstwach i instytucjach

Pozyskiwanie, przetwarzanie, zabezpieczanie, udostępnianie i odpowiedzialność po zmianach w ochronie danych osobowych

Szczegóły