Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Ochrona tajemnicy handlowej i firmowej

Jak wykorzystać dobrodziejstwa ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Na szkoleniu przedstawione zostaną praktyczne aspekty ochrony informacji o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Dowiedzą się Państwo jak ustawowo są chronione tajemnice biznesowe, jakie wymagania są stawiane wobec firmy i pracowników.

W trakcie szkolenia poznać będzie można zasady tworzenia poprawnego i skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie, zgodnego z najnowszymi regulacjami prawnymi.

Ze szkolenia skorzystają szczególnie:

 • kierownicy jednostek organizacyjnych,
 • pełnomocnicy ds. ochrony i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mienia, informacji, obiektów i osób,
 • kadra kierownicza i zarządzająca ochrony fizycznej i technicznej,
 • dyrektorzy pionów bezpieczeństwa,
 • pracownicy wewnętrznych służb ochrony,
 • osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji – ochronę informacji niejawnych i danych osobowych.

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności projektowania i wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nauczą się tworzenia polityki bezpieczeństwa, w tym opracowywania odpowiednich procedur, zarządzeń czy konkretnej dokumentacji. Dowiedzą się jak określać i wprowadzać niezbędne zmiany w jednostce organizacyjnej dostosowując działania do wymagań prawnych.


Szkolenie to doskonała okazja, by omówić zmiany w dotychczasowych koncepcjach ochrony informacji. W trakcie konstruktywnej dyskusji na temat stosowanych standardów ochrony zostaną wypracowane praktyczne wnioski oraz zweryfikowane dotychczas stosowane zasady ochrony informacji.

 1. Tajemnica informacji w polskim systemie prawnym
 • informacje niejawne,
 • dane osobowe,
 • tajemnica przedsiębiorcy.
 1. Dopuszczalne granice kontroli, a ochrona danych osobowych
 • poszanowanie dóbr osobistych,
 • ochrona danych osobowych,
 • kontrola korespondencji.
 1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • zasady ochrony,
 • czyny nieuczciwej konkurencji.
 1. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa
 • zakres przedmiotowy tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • wymogi niezbędne prawnej skuteczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: wykaz tajemnic i zasady ich ochrony.
 1. Ochrona informacji a nadużycia gospodarcze
 • zakres przedmiotowy tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • wymogi niezbędne do prawnej skuteczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: wykaz tajemnic i zasady ich ochrony,
 • najczęściej występujące przestępstwa w polskich przedsiębiorstwach,
 • mechanizmy zapobiegające przestępstwom gospodarczym.
 1. Jak zbudować System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji:
 • bezpieczeństwo fizyczne,
 • bezpieczeństwo dokumentów,
 • bezpieczeństwo personelu,
 • bezpieczeństwo techniczne,
 • bezpieczeństwo systemów informacji.
 1. Warsztaty praktyczne:
 • ocena potencjalnych zagrożeń we wszystkich sferach funkcjonowania organizacji,
 • określenie skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom,
 • wskazanie kierunków polityki bezpieczeństwa i strategii jej realizacji.
Zapytaj

Zobacz również