Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Ochrona danych osobowych w firmie – na podstawie aktualnych regulacji prawnych

Zgodne z prawem sposoby pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Każda firma ma w posiadaniu zbiory danych osobowych, są to m.in. dane pracowników, czy klientów. Ich przechowywanie jest obwarowane licznymi normami prawnymi, których nieprzestrzeganie grozi poważnymi sankcjami, w tym odpowiedzialnością karną. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyposaży Uczestników w wiedzę niezbędną do prawidłowej administracji danymi osobowymi, wg obowiązujących standardów.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstwa przetwarzających dane osobowe: działów kadr, marketingu, windykacji, obsługi klienta, kadry menedżerskiej

Uczestnicy otrzymają praktyczne informacje, które pozwolą im zweryfikować, czy procedura przetwarzania danych osobowych, stosowana w ich firmach, jest zgodna z aktualnymi regulacjami prawnymi. Trener wskaże, jak zapobiec odpowiedzialności, dyscyplinarnej, pracowniczej i karnej związanej z wadliwymi procedurami. Omówiony zostanie także zakres najważniejszych zmian, nad którymi trwają prace w Parlamencie Europejskim.

I. Ochrona danych osobowych – źródła prawa

Ustawa o ochronie danych osobowych

- zakres stosowania

- wyłączenia z zakresu Ustawy

II. Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych:

Zbiór danych

Dane osobowe - definicja + ćwiczenie

- dane zwykłe

- dane sensytywne

Przetwarzanie

- struktura przetwarzania danych osobowych

III. Administrator Bezpieczeństwa Informacji

- obowiązki ABI

- powołanie ABI

- miejsce ABI w strukturze

- zakres kompetencji ABI

- częste problemy ABI

IV. Inne podmioty mogące uczestniczyć w procesie przetwarzania danych

Obowiązki osób dopuszczonych do przetwarzania danych

Odpowiedzialność

- karna

- dyscyplinarna

- pracownicza

V. Obowiązki administratora danych

- obowiązek rejestracji

- adekwatności i staranności

- informacyjne

- legalności przetwarzania danych

- dane zwykłe

- dane sensytywne

- zgoda na przetwarzanie danych

- zabezpieczenia

- dokumentacja

- wyodrębnienie zbiorów

- audyt

- źródła informacji

- zakres obowiązku zabezpieczenia

- zabezpieczenia fizyczne i organizacyjne

- systemy informatyczne

- powierzenie przetwarzania

- w zakresie udostępnienia

- sprzedaż/zbycie

- transfer danych za granicę

VI. Przykład zbioru – pracownicy

VII. Unijny projekt zmian

Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły