Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Ocena wiarygodności kontrahenta na podstawie danych finansowych

Praktyczne aspekty analizy finansowej

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Analiza kondycji finansowej firmy stanowi podstawę podjęcia decyzji o współpracy z partnerami biznesowymi. W trakcie intensywnego szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę pozwalającą podejmować efektywne decyzje np. w sprawie podejmowania lub wstrzymania się od współpracy z kontrahentami w zależności od ich sytuacji finansowej.

Seminarium zaprojektowane jest w szczegól­ności dla kadry zarządzającej wszystkich szczebli, pracowników działów finansowych, osób zajmujących się współpracą z kontrahentami/ podpisywaniem umów, pracowników odpowiedzialnych za ocenę wiarygodności klientów do dalszej współpracy w bankach, firmach leasingowych i faktoringowych, wszystkich osób zainteresowanych oceną finansową przedsiębiorstwa.

Nasze warsztaty nie wymagają specjalistycznego przygotowania z zakresu finansów przedsiębiorstw!

 

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, bazujące na analizie wskaźnikowej oraz informacjach, wykazywanych w sprawozdaniach finansowych. Dzięki temu, iż warsztat przeprowadzi doświadczony praktyk, zostaną poruszone najważniejsze kwestie związane z przewidywaniem płynności oraz ryzyka niewypłacalności i upadłości kontrahentów.

 1. Co należy wiedzieć o firmie przed analizą finansową?
  • Gdzie szukać informacji – źródła finansowe i pozafinansowe.
  • Cykl życia przedsiębiorstwa.
 2. Sprawozdania finansowe
  • Obowiązki w zakresie sporządzania i publikowania sprawozdania finansowego.
  • Pełne i uproszczone sprawozdanie finansowe.
  • Obowiązki w zakresie badania sprawozdania finansowego.
  • Budowa sprawozdania finansowego (bilans, RZiS, RPP).
  • Sygnały ostrzegawcze.
 3. Rating KRD – przykład.
 4. Ograniczenia analiz finansowych czyli czego nie ma w sprawozdaniach finansowych.
 5. Mechanizm dźwigni finansowej.
 6. Ocena kontrahenta na przykładzie.
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły
Blended learning

Zarządzanie kosztami i rentownością

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły