Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Ocena okresowa pracowników

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Obecnie ocena pracownika staje się kompleksowym narzędziem zajmującym centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi większości organizacji. Jej znaczenie jest szczególnie duże, ponieważ może być przydatna praktycznie we wszystkich fazach, które składają się na proces kierowania pracownikami (od procesu planowania zasobów ludzkich, poprzez kierowanie karierą pracowników, aż po określanie strategii personalnej organizacji).

Warto zatem usystematyzować wiedzę dotyczącą wdrażania efektywnego systemu ocen oraz konstruktywnego komunikowania się w sytuacji oceny, a także przeanalizować problemy i błędy popełniane na różnych etapach procesu oceniania.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla:

 • managerów działów HR,
 • osób odpowiedzialnych za politykę oceniania,
 • specjalistów i pracowników działów HR,
 • osób opracowujących systemy oceny pracowników.

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Uczestnicy zapoznają się zasadami budowania efektywnego systemu ocen oraz możliwościami wykorzystania wyników oceny, a także najczęstszymi problemami i błędami popełnianymi na różnych etapach procesu oceny. Praktyczne zadania sprawdzające oraz case study umożliwią odniesienie się do podstawowych zasad komunikacji, przydatnych podczas rozmowy oceniającej oraz doskonalenie umiejętności racjonalnego doboru kryteriów oceny.

MODUŁ I - 17.11.2017

Budowanie efektywnego systemu ocen

 1. Powody prowadzenia okresowej oceny pracowników
 2. Procedura ocen okresowych
 3. Czynniki podlegające ocenie
 4. Uczestnicy procesu oceniania
 5. Potencjalne sposoby wykorzystania wyników oceny

Pytania sprawdzające

MODUŁ II - 24.11.2017

Rozmowy oceniające

 1. Istota rozmowy oceniającej
 2. Praktyka rozmów oceniających
 3. Przygotowanie się do rozmowy i sterowanie przebiegiem rozmowy
 4. Błędy w rozmowach

Zadanie sprawdzające

MODUŁ III – 01.12.2017

Ocenianie w praktyce

 1. Analiza problemów i błędów popełnianych w trakcie ocen
 2. Możliwe zagrożenia
 3. Prowadzenie rozmów oceniających z uwzględnieniem typów słuchaczy

Zadanie sprawdzające: case study

MODUŁ IV – 08.12.2017

Podsumowanie

Praktyczne case study

Zapytaj

Zobacz również