Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Obniżanie kosztów pracy

Strategie restrukturyzacji kosztów zatrudnienia po zakończeniu obowiązywania ustawy antykryzysowej

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Kryzys dotknął wiele polskich firm, które stanęły przed koniecznością redukcji kosztów działania. Ograniczanie kosztów personalnych nie musi wiązać się z koniecznością zmniejszenia liczby etatów
i zwolnień, a w konsekwencji utratą doświadczonych pracowników.

Prawo pracy daje wiele możliwości, które satysfakcjonują zarówno pracowników, jak i pracodawców. Zmiany form zatrudnienia pozwolą ograniczyć koszty pracy i wpłynąć na poprawę kondycji finansowej firmy! Pokazując Państwu sprawdzone w praktyce metody obniżenia kosztów związanych z zatrudnieniem, chcemy wyposażyć Państwa w narzędzia pozwalające na stworzenie własnych strategii redukcji kosztów pracy.

 • członkowie zarządów odpowiedzialni za politykę personalną, dyrektorzy personalni,
 • dyrektorzy finansowi,
 • szefowie działów kadrowo-płacowych,
 • specjaliści HR,
 • menedżerowie średniego stopnia zarządzania.

Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy z wieloletnim doświadczeniem omówi zagadnienia związane ze zgodnymi z prawem sposobami obniżenia kosztów pracy, dokona przeglądu przypadków praktycznych; sesja konsultacyjna.

Przegląd i systematyzacja zagadnień związanych z alternatywnymi sposobami kształtowania stosunków umownych z pracownikami pozwoli na przygotowanie strategii optymalizacji kosztów zatrudnienia. Dodatkowo, uczestnicy będą mogli poddać weryfikacji swoje dotychczasowe doświadczenia i praktyki stosowane w swoich przedsiębiorstwach.

Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

 • koniec ustawy antykryzysowej - prawidłowe rozliczenie czasu pracy w okresach rozliczeniowych
 • doba pracownicza po zakończeniu ustawy antykryzysowej
 • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy
 • kalkulator korzyści alternatywnych form zatrudnienia na CD
 1. Strategie redukcji kosztów personalnych
 • zatrudnianie pracowników – praktyczne aspekty umów o pracę
 • umowy cywilno-prawne
 • czasowe zawieszanie przepisów prawa pracy
 • "weekendowy system czasu pracy"
 • urlopy bezpłatne, a praca u innego pracodawcy
 • równoważny czas pracy
 • zmiana organizacji czasu pracy, wpływające na redukcję liczby kosztownych nadgodzin
 • czasowa redukcja wymiaru etatów
 1. Praktyka ograniczania zatrudnienia – przegląd ryzyka i zagrożeń
 • redukcja etatu a likwidacja stanowiska pracy
 • przyczyny rozwiązywania umów – procedura zwolnienia
 • zwolnienia grupowe
 • analiza i wdrożenie rozwiązań systemowych mających na celu zredukowanie absencji
 1. Alternatywne – optymalne kosztowo – formy zatrudniania pracowników
 • harmonogramy czasu pracy: planowanie, zmiana
 • akordowy, prowizyjny i mieszany system opłacania pracy
 • praktyczne aspekty "work-sharing"
 • leasing pracowniczy
 • praca na odległość: regulamin i kalkulacja korzyści
 • sposoby unikania ryzyk związanych z samo- zatrudnieniem: bezpieczne klauzule umowne
 • Kalkulator korzyści alternatywnych form zatrudnienia
Zapytaj

Zobacz również

e-kurs mailowy

Rentowna apteka

Od budowania pozycji apteki na rynku po zarządzanie relacjami z pacjentami

Szczegóły