Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

Seminarium

Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmiany w postępowaniu upadłościowym

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych, które mają na celu uchronienie przedsiębiorstwa przed upadłością. Istotną zmianą w ustawie jest również charakter odzyskiwania należności w postępowaniu upadłościowym zarówno przez upadłego, jak i wierzycieli.

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • Członkowie zarządu spółek prawa handlowego
 • Członkowie działów prawnych firm

Podczas szkolenia zostaną omówione rozwiązania, praktyczne zastosowania przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowe możliwości, które mogą być szansą dla dużych jak i małych firm, na wdrożenie zmian i w efekcie na odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej. Sesja pytań i odpowiedzi pozwoli na rozwianie wątpliwości związanych z wprowadzanymi w życie zmianami.

Szkolenie prowadzone jest przez dwóch trenerów - adwokata oraz syndyka.

 1. Druga szansa dla przedsiębiorcy – nowe procedury restrukturyzacyjne
 • na czym polega restrukturyzacja
 • w jaki sposób przygotować się do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji
 • co można zyskać w ramach postępowania restrukturyzacyjnego (umorzenie części zobowiązań, odstąpienie od nierentownych kontraktów, redukcja zatrudnienia)
 • ile to będzie kosztować i jakie warunki trzeba spełnić
 • restrukturyzacja a upadłość – co lepsze i jaka jest wzajemna relacja między tymi postępowaniami.
 1. Nowa definicja niewypłacalności
 • jakie znaczenie ma zmiana definicja niewypłacalności dla dłużników
  i wierzycieli oraz dla członków zarządów podmiotów gospodarczych.
 1. Zmiany w prawie upadłościowym od 2016 roku
 • jakie zmiany w prawie upadłościowym pojawią się od 1 stycznia 2016 roku
 • jaki wpływ będą miały na sytuację dłużników i wierzycieli.
 1. Zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządów po
  1 stycznia 2016 roku
 • zmiana przepisów prawa upadłościowego i wprowadzenie prawa restrukturyzacyjnego będzie miała istotny wpływ na zakres odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania firmy.
 • Jak ochronić własny majątek i zabezpieczyć się przed roszczeniami wierzycieli firmy.
 1. Sytuacja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym w nowym stanie prawnym.
   
 2. Upadłość konsumencka – nowa regulacja – jakie daje uprawnienia konsumentom i jakie konsekwencje wywołuje wobec wierzycieli konsumentów.
Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel w sprzedaży

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Szczegóły