Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Nowe obowiązki wobec konsumentów

Najnowsze zmiany prawne i kluczowe informacje

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

W związku z ustawodawstwem Unii Europejskiej już w czerwcu 2014 r. czeka nas kolejna zmiana przepisów dotyczących szeroko rozumianej sprzedaży konsumenckiej. Najpóźniej do dnia 13 czerwca 2014 r. Polska musi wprowadzić do swojego porządku prawnego przepisy realizujące założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Przedsiębiorcy muszą dostosować sposób prowadzenia swojej działalności do nowych wymogów prawnych. Celem szkolenia jest omówienie tych zmian i nowych obowiązków nałożonych na sprzedawców.

Seminarium zaprojektowane jest w szczególności dla:

 • przedsiębiorców,
 • kierowników działów sprzedaży,
 • pracowników odpowiedzialnych za formułowanie ofert,
 • wszystkich osób pragnących zdobyć wiedzę o zmianach w prawach konsumentów.

Szkolenie da uczestnikom wiedzę o zmianach w obowiązujących aktach prawnych i o nowej ustawie o prawach konsumenta. Omówione zostaną zmiany w prawach konsumenta, nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców oraz zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość rzeczy sprzedanej. Wykładowca przekaże również wskazówki przydatne przy formułowaniu regulaminów opartych na nowych przepisach. Kameralna grupa daje możliwość dyskusji i zadawania pytań prowadzącemu.

1. Nowa ustawa o prawach konsumenta

 • nowa definicja konsumenta,
 • zmiany w prawach konsumenta,
 • prawa osób kupujących produkty cyfrowe.

2. Nowe obowiązki nałożone na przedsiębiorców

 • informacyjne,
 • dotyczące umów i prawa odstąpienia od umowy.

3. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za jakość rzeczy sprzedanej

 • gwarancja i rękojmia,
 • informacje wskazane w reklamie przez producenta a odpowiedzialność sprzedawcy.

4. Formułowanie regulaminów opartych na nowych przepisach.

5. Podstawowe zasady postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

6. Pozwy ze strony organizacji zajmujących się ochroną praw konsumentów

 • jak ich uniknąć,
 • jak się przed nimi bronić.

 

Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Ochrona środowiska w 2020 roku

Zmiany w obowiązkach przedsiębiorców: sprawozdawczość do KOBIZE oraz ewidencja odpadów poprzez rejestr BDO

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły