Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Nowa odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Identyfikacja ryzyka nadużyć, procedury prewencyjne, audyt compiliance

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary nakłada na przedsiębiorców kary od 30 tys. do nawet 60 mln zł. Rewolucyjne zmiany wejdą w życie lada moment. Przedsiębiorca odpowie nie tylko za błędy wynikające z umyślnego działania lub jego zaniechania, ale też za brak procedur prewencyjnych w firmie czy brak osoby, która czuwałaby nad przestrzeganiem w organizacji nowych przepisów.

Tylko wdrożenie zawczasu odpowiednich mechanizmów oraz procedur umożliwi firmom uniknięcie sankcji i odpowiedzialności karnej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

 • jak przeprowadzić analizę ekspozycji swojej firmy na ryzyko odpowiedzialności karnej
 • za czyje działania i w jakim zakresie może zostać ukarany podmiot zbiorowy
 • jak przygotować audyt wewnętrzny, który pozwoli wykryć nie tylko konkretne nadużycia, ale pomoże zidentyfikować osoby za nie odpowiedzialne
 • jak zweryfikować procedury i systemy kadrowe w firmie w kontekście ich zgodności z nowymi przepisami
 • jakie są możliwości zabezpieczenia interesów organizacji oraz jej odpowiedzialności karnej
 • jak zaprojektować, wdrożyć i zapewnić obsługę kanałów anonimowego informowania w firmie, mając na uwadze nie tylko obowiązki, ale też ograniczenia,

zapraszamy do udziału w szkoleniu.

 • Interesariusze spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń
 • Prezesi i członkowie zarządów, menedżerowie wyższego szczebla
 • Pracownicy działów prawnych i compliance

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Gwarancja jakości – nad programem i przebiegiem szkolenia czuwają zespoły redakcyjne magazynów „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” oraz „Finanse + Controlling”
 • Doświadczony prelegent z wymiernymi sukcesami – współpracujemy wyłącznie z trenerami, którzy mają doświadczenie praktyczne; nasz prelegent od lat wspiera redakcje i udziela odpowiedzi na pytania czytelników
 • Połączenie teorii z praktyką – każde szkolenie prowadzimy wg schematu: wiedza praktyczna + ćwiczenia + konsultacje z prelegentem
 • Zestaw materiałów szkoleniowych  - każdy uczestnik otrzyma pakiet materiałów omawiających najważniejsze punkty szkolenia oraz listy kontrolne, które będą pomocne w przeprowadzeniu audytu compliance  oraz wdrożeniu kanałów anonimowego informowania w firmie
 • Certyfikat udziału w szkoleniu
 1. Dotychczasowa regulacja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:
 • zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • katalog sankcji
 • funkcjonowanie dotychczasowych przepisów w praktyce
 1. Nowy model odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:
 • pojęcie podmiotu zbiorowego oraz czynu zabronionego
 • zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabroniony
 • kiedy zaniechanie działania jest czynem zabronionym
 • odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza podmiotów zbiorowych
 • pojęcie sygnalisty oraz odpowiedzialność podmiotu zbiorowego związana z działaniami wobec sygnalistów
 • Jak zaprojektować, wdrożyć i zapewnić obsługę firmowych kanałów anonimowego informowania
 • kary i środki orzekane wobec podmiotów zbiorowych – case studies
 • zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w przypadku połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu zbiorowego
 1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego:
 • podstawowe zasady dotyczące postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • przebieg postępowania
 • postępowanie w sprawie odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej podmiotu zbiorowego
 • stosowanie zarządu przymusowego w ramach postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • rodzaje środków zapobiegawczych i podstawy ich stosowania
 • podstawy stosowania zabezpieczenia majątkowego
 • praktyczne wskazówki, jak analizować polisy ubezpieczeniowe
 • warunki zaniechania ukarania podmiotu zbiorowego i dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy
 1. Mechanizmy ochrony podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością:
 • analiza ekspozycji firmy na ryzyko odpowiedzialności karnej za czyny zabronione etap po etapie
 • audyt compliance – gotowa procedura identyfikacji obszarów działalności szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości
 • lista kontrolna do wdrożenia systemu compliance w przedsiębiorstwie
 • wzorcowe, rekomendowane rozwiązania w ramach wewnętrznych procedur compliance - case studies
Zapytaj

Zobacz również

Forum

6. Forum Szefów Sprzedaży

Strategia i taktyka. Procesowe zarządzanie sprzedażą w praktyce.

Szczegóły
Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły