Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

szkolenie

Negocjacje zakupowe

Właściwe przygotowanie warunkiem sukcesu w negocjacjach

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

W wielu branżach bardzo wysoki stopień organizacji rynku i duża konkurencja między przedsiębiorstwami prowadzi nieuchronnie do obniżania cen sprzedaży. W tej sytuacji jedynym kluczem do utrzymania lub zwiększenia rentowności firm jest obniżenie kosztów zakupu: surowców, towarów lub usług.

W działach zakupów/zaopatrzenia, które z jednostek stricte operacyjnych przerodziły się w jednostki odpowiedzialne za realizację długofalowej strategii firm, tkwią olbrzymie rezerwy poprawy standingu finansowego każdego przedsiębiorstwa - dzięki dobrze wynegocjowanym warunkom zakupów.

Efektywność zakupów nabiera szczególnego znaczenia w okresie aktualnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Profesjonalne przygotowanie i efektywnie przeprowadzone negocjacje zakupowe pozwalają na osiągnięcie znaczących oszczędności w kosztach zakupów.

Seminarium przeznaczone jest w szczególności dla:

 • dyrektorów/kierowników działu zakupów/zaopatrzenia,
 • managerów/specjalistów ds. zakupów/zaopatrzenia,
 • managerów produktów,
 • kupców, zaopatrzeniowców.

Uczestnicy poznają zasady właściwego przygotowania i skutecznego przeprowadzenia negocjacji zakupowych. Trener zaprezentuje przydatne strategie i taktyki zakupowe oraz narzędzia asertywnej komunikacji, umożliwiające efektywną realizację postawionych celów negocjacyjnych. Praktyczne ćwiczenia umożliwią poznanie mocnych stron negocjatorów, jak również obszarów wymagających ich polepszenia lub rozwinięcia.

Ogólny plan warsztatów:

 1. Istota i aspekty negocjacji zakupowych:
 • modele negocjacji i zasadnicze ich różnice,
 • ujęcie systemowe procesu negocjacji zakupowych,
 • fazy negocjacji i ich charakterystyka,
 • optymalny profil kupca-negocjatora,
 • negocjacje zakupowe a sprzedażowe,
 • BATNA zakupowa a sprzedażowa.
 1. Narzędzia realizacji celów zakupowych:
 • werbalne i niewerbalne narzędzia poznania intencji drugiej strony i efektywnej komunikacji,
 • metody asertywnego eksponowania oczekiwań strony zakupowej,
 • skuteczne strategie i techniki zakupowe, stosowane zależnie od fazy i przebiegu negocjacji,
 • metody obrony przed próbami manipulacji strony sprzedażowej.
 1. Systemowe przygotowanie negocjacji zakupowych:
 • określenie powodu, przedmiotu, celu głównego i celów cząstkowych,
 • analiza stanu wyjściowego i ustalenie, obiektywnych kryteriów wyboru strategii,
 • zdefiniowanie problemów i stanowiska negocjacyjnego,
 • przyjęcie określonej ścieżki negocjacyjnej,
 • scenariusze działań w poszczególnych fazach negocjacji.
 1. Praktyczne warsztaty negocjacyjne
 • przygotowanie planu negocjacji przez zespoły negocjacyjne w oparciu o scenariusze case’ów
 • przeprowadzenie negocjacji,
 • analiza: przebiegu negocjacji, body language, zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych, zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach, sposobów komunikacji, argumentacji stanowisk, poziomu realizacji założonych celów i dróg dojścia do osiągniętego rezultatu.

 

Zapytaj

Zobacz również

warsztaty praktyczne

Excel w sprzedaży

Plany, budżety, analizy, wizualizacja danych

Szczegóły
Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły