Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

e-kurs mailowy

Motywowanie pracowników

Płacowe i pozapłacowe formy gratyfikacji

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Motywowanie pracowników jest kompleksowym narzędziem, zajmującym centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi większości organizacji. Jego znaczenie jest szczególnie duże, ponieważ może być przydatne praktycznie we wszystkich fazach, które składają się na proces kierowania pracownikami (od procesu adaptacji, poprzez kierowanie karierą pracowników, aż po określanie strategii personalnej organizacji). Motywowanie pracowników ma na celu zacieśnienie relacji pracownik – pracodawca oraz nakłonienie go do efektywniejszej pracy. W konsekwencji przekłada się to na zadowolenie pracownika i zyski firmy.

Warto zatem usystematyzować wiedzę dotyczącą wdrażania efektywnego systemu motywacyjnego oraz konstruktywnego komunikowania się z pracownikami na każdym etapie zatrudnienia, a także przeanalizować problemy i błędy z nim związane.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla:

 • managerów działów HR,
 • osób odpowiedzialnych za politykę motywacyjną,
 • specjalistów i pracowników działów HR,
 • osób opracowujących systemy motywacyjne,
 • właścicieli firm.

Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Uczestnicy zapoznają się z zasadami budowania efektywnego systemu motywacyjnego, najczęstszymi problemami i błędami popełnianymi na różnych etapach procesu motywowania oraz obciążeniami podatkowo-kosztowymi wynikającymi z płacowych i pozapłacowych form motywowania. Pytania sprawdzające oraz case study umożliwią odniesienie się do podstawowych zasad przydatnych podczas procesu motywowania na poszczególnych etapach zatrudnienia, oraz doskonalenie umiejętności racjonalnego doboru narzędzi motywowania.

MODUŁ I

Budowanie efektywnego systemu motywacyjnego

 1. System motywacyjny a strategia motywacyjna
 2. Narzędzia motywowania
 3. Wybrane koncepcje i modele motywowania
 4. Typy osobowości pracowników a ich motywowanie
 5. Motywowanie na poszczególnych etapach zatrudnienia
 6. Wzrost znaczenia kultury organizacyjnej dla procesów motywowania

Pytania sprawdzające

 

MODUŁ II

Płacowe formy gratyfikacji w ujęciu podatkowym

 1. Premie i nagrody
 2. Dodatki funkcyjne
 3. Dodatek stażowy
 4. Nagrody jubileuszowe
 5. Deputaty
 6. Pracownik pełniący funkcję prokurenta

Pytania sprawdzające

 

MODUŁ III

Pozapłacowe formy gratyfikacji i ich konsekwencje w ujęciu kosztów dla pracodawcy

 1. Pakiety medyczne
 2. Korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych
 3. Szkolenia zawodowe
 4. Karty sportowo-rekreacyjne
 5. Ubezpieczenia osobowe pracowników
 6. Wynajem mieszkania dla pracowników
 7. Karty przedpłacone

Pytania sprawdzające

 

MODUŁ IV

Podsumowanie

Praktyczne case studies - budowanie systemu motywacyjnego, błędy w motywowaniu, motywowanie płacowe i pozapłacowe.

 

Zapytaj

Zobacz również

Blended learning

Controlling finansowy

w ramach Akademii Controllingu i Rachunkowości Zarządczej

Szczegóły
Blended learning

Zarządzanie apteką w praktyce

Praktyczny kurs dla kierowników, kandydatów na kierowników i właścicieli aptek

Szczegóły