Explanator

Szukaj

Powiadomienia

Proszę wpisać adres e-mail

aby otrzymywać na bieżąco informacje na temat nowych szkoleń

Szkolenia otwarte

spotkanie branżowe

LEAN FACTOR(Y)

Optymalne procesy, controlling strategiczny, problem-solving

Miejsce i termin: Brak dostępnych terminów. Zapraszamy do kontaktu z biurem. Zapytaj

Żyjemy w tak dynamicznych czasach, że to co dziś jest biznesową prawdą, jutro może nią już nie być. Aby pozostać konkurencyjnym i podążać za zamianami, trzeba wybrać własną drogę i strategię rozwoju. U nas dowiesz się, dlaczego Lean Management jest dobrą propozycją i dlaczego już dziś warto zacząć wprowadzać zmiany. Zainspiruj się doświadczeniami firm, które ze szczupłego zarządzania uczyniły swój sposób na realizację strategii i optymalizację wyniku finansowego. Wykorzystaj narzędzia szczupłego zarządzania do dywersyfikacji oferty, przebudowy polityki cenowej, analizy kontraktów i eliminacji niepotrzebnych procesów.

Zapraszamy na spotkanie branżowe dyrektorów produkcji, logistyki, dyrektorów finansowych, kierowników służb utrzymania ruchu, pracowników działu controllingu oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani możliwościami w zakresie usprawnienia procesów w firmie.

Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na pytania:

 • CFO liderem Lean – czy to dobry pomysł?
 • Jakie narzędzia Lean Six Sigma sprawdziły się w optymalizacji procesu kadrowo-płacowego w największych polskich firmach?
 • Jak rozwiązuje się problemy z wykorzystaniem raportu A3 i technik problem-solving?
 • Jak zidentyfikować wąskie gardła w funkcjonowaniu obszaru produkcyjnego i finansowego firmy?
 • Czy wszystkie problemy warto rozwiązywać i jak podejść do usprawnień w sposób systemowy?
 • Czy wszystkie maszyny muszą być wyeksploatowane w 100%, aby firma generowała maksymalne zyski?

nie może zabraknąć Cię na ogólnopolskim spotkaniu:

Lean Factor(y) - Optymalne procesy, controlling strategiczny, problem-solving
 

Dlaczego warto wziąć udział w naszym spotkaniu?

 • Stawiamy na praktykę – prelegenci to wyłącznie eksperci Lean i praktycy, którzy podzielą się z uczestnikami efektami swoich wdrożeń
 • Wskazujemy narzędzia optymalizacji procesów w firmie, którymi warto się zainteresować m.in. w zakresie optymalizacji procesów, eliminacji marnotrawstw, ustalenia optymalnej ceny portfela produktów czy optymalizacji kontraktów z klientami
 • Warsztatowa formuła – w programie przewidzieliśmy 4 warsztaty w formule Round Tables, podczas których świeżo zdobytą wiedzę będą Państwo mogli przećwiczyć w praktyce m.in. przygotowując wzorcowy raport A3 i tworząc mapę procesów stanu docelowego, a także  biorąc udział w warsztacie TPM
 • Każdy uczestnik może wziąć udział w każdym panelu i warsztacie– program spotkania zaprojektowaliśmy tak, aby nie trzeba było wybierać pomiędzy odbywającymi się jednocześnie prelekcjami i warsztatami
 • Case studies – prelekcje zostaną wzbogacone o przykłady praktycznego wykorzystania zaprezentowanych rozwiązań i narzędzi w różnych obszarach i działach firmy
 • Kameralna atmosfera – w odróżnieniu od wielkich konferencji, podczas których bezpośredni kontakt z prelegentem jest utrudniony, a czasem wręcz niemożliwy, my stawiamy na mniejszą liczebność grupy – tak, by każdy mógł aktywnie uczestniczyć w spotkaniu. Dlatego też listy uczestników często zamykamy przed czasem.


  Lean Factor(y) w liczbach:
 • 500 minut merytorycznych zajęć
 • 10  prelegentów-praktyków
 • 4 warsztaty w formule Round Tables, które pozwolą w praktyce opanować omawiane zagadnienia
 • 1 warsztat TPM: Jak wykorzystać wskaźnik OEE do zarządzania płynnością finansową?

W cenie udziału w spotkaniu otrzymują Państwo:

 • Dwa dni konferencyjne wypełnione merytoryczną wiedzą na najwyższym poziomie
 • Możliwość udziału w 9 prelekcjach, warsztatach w organizowanych w formule Round Tables oraz w warsztacie TPM
 • Możliwość spotkania i konsultacji z ekspertami i praktykami
 • Pakiet materiałów szkoleniowych, dzięki którym zdobytą wiedzę łatwiej będzie utrwalić i podzielić się nią z innymi pracownikami

 

Zapisując się na konferencję otrzymają Państwo również miesięczny dostęp do Internetowego Serwisu Controllingu – profesjonalnej platformy zawierającej bibliotekę wiedzy niezbędnej w zarządzaniu firmą i jej rentownością.

Dla prenumeratorów naszego wydawnictwa - cena specjalna 1 390 zł netto!

Przy zapisach do dnia 15 stycznia 2019 r. - cena specjalna 1 190 zł netto!

Dzień 1 – 28 marca 2019

 1. Jak Lean pomaga realizować strategię firmy? Spojrzenie NIE TYLKO z punktu widzenia produkcji.
  • Dlaczego Lean Management dotyczy nie tylko produkcji i logistyki, ale też finansów, sprzedaży i innych działów firmy?
  • Czym się różni szczupłe zarządzanie w produkcji od zarządzania w branży usług, sprzedaży  czy firm nieprodukcyjnych?
  • CFO liderem Lean – czy to dobry pomysł?
  • Czy zastosowanie narzędzi Lean wymaga wdrożenia Lean? Kto zdecydowanie nie powinien iść w kierunku szczupłego zarządzania?
 2. Scenariusze decyzyjne z wykorzystaniem rachunkowości przerobowej – jak podejmować decyzje menedżerskie w oparciu o przerób i ROI?
  • Paradygmat rachunkowości przerobowej a paradygmat tradycyjnych rachunków kosztów
  • Przerób i ROI, czyli o kluczowych miarach w podejmowaniu decyzji menedżerskich
  • Prezentacja scenariuszy decyzyjnych z wykorzystaniem rachunkowości przerobowej m.in.: ocena portfela produktów, kontraktów z klientami, decyzje jakość vs. koszt zakupu, zwiększenie wydajności wąskiego gardła itp.
 3. Gemba makes the Profit – jak połączyć rachunkowość zarządczą z pracą każdego działu firmy?
  • 8 kategorii integracji działań Kaizen z rentownością firmy i systemem rachunkowości zarządczej
  •  Jak wyznaczyć optymalne ramy czasowe dla procesów w firmie, które pozwolą na bieżąco podnosić marże i zyski?
  • Wzorcowy system ewaluacji i premiowania pracowników
  • Zarządzanie dzienne, miesięczne i roczne na przykładach
  • Prezentacja metod aktywizujących: spotkania poranne, spotkania zarządcza, grywalność
 4. Rekomendacje w zakresie narzędzi Lean Six Sigma do wykorzystania w optymalizacji procesów – na przykładzie procesu kadrowo – płacowego.
  • Jak przebiega proces przygotowywania listy płac i jakie są jego naturalne granice? – analiza wykresów IMR
  • Praktyczne aspekty mapowania procesów z wykorzystaniem map typu CFM i VSM
  • Diagram Ishikawy – jak zidentyfikować problem i zrozumieć związek przyczynowo–skutkowy?
  • Sprawdzone metody angażowania pracowników w procesie zmian
 5. Raport A3 pomocą w rozwiązywaniu problemów – case study.
  • Prezentacja struktury raportu i stosowanych technik, m.in. Analiza 5WHY, Rybia Ość, Drzewo Błędów oraz analiza przyczyn i skutków
  • Projektowanie prostych eksperymentów wykorzystujących dane i liczby w celu ustalenia przyczyny problemu
  • Case study – prezentacja całego procesu rozwiązywania problemu dla wybranego przypadku z wykorzystaniem Raportu A3
 6. Jaka zmiana jest usprawnieniem i czy wszystkie problemy warto rozwiązywać? – case studies z projektów w firmach usługowych.
  • Czym jest podejście systemowe i czym się różni od podejścia procesowego?
  • Dlaczego firmę należy traktować jako system?
  • Systemy jako łańcuchy na przykładzie projektów produkcyjno- usługowych
  • Jak rozpoznać najsłabsze ogniwo organizacji – praktyczne ćwiczenie
  • Jakie są rodzaje ograniczeń, jak je identyfikować oraz wyznaczać miary usprawnienia?
 7. Hoshin Kanri, czyli jak kaskadować i redukować zbędne cele.
 8. Sesja Round Tables

Dzień 2 – 29 marca 2019

 1. Najgorsze marnotrawstwo to takie, którego nie dostrzegamy – narzędzia identyfikacji i eliminacji strat w procesach biznesowych.
  • Jak odróżnić operacje wartościowe od marnotrawstwa na produkcji, w dziale finansowym oraz „na styku” obu tych obszarów
  • Rachunek kosztów niewykorzystanych zasobów jako narzędzie interpretacji zmian w przepływie wartości
  • Metoda 5S, czyli jak wdrożyć ład i porządek w dziale finansowym
  • Mapowanie procesów biznesowych jako podstawa tworzenia dynamicznych rachunków kosztów – warsztat tworzenia mapy stanu docelowego
 2. Jak poprawić efektywność prac specjalistycznych – TWI:MP (Doskonalenie Metod Pracy) w praktyce.
  • Dlaczego TWI jest metodą uniwersalną? Omówienie TWI na przykładzie procesu usprawniania i standaryzacji procesu finansowego
  • Jak dokonać podziału na zabiegi w ramach metody TWI:MP?
  • Podział na zabiegi i symulacja pracy stanowiskowej – przykłady
  • Arkusz Podziału Pracy i Matryca Selekcji Pomysłów jako narzędzia rozpisywania zabiegów i pomysłów
  • Wzorcowy model komunikacji zjawiska TWI i rezultaty doskonalenia w organizacji
 3. Warsztat TPM: Jak wykorzystać wskaźnik OEE do zarządzania płynnością finansową?
  Uczestnicy warsztatu wcielą się w role osób odpowiedzialnych za efektywność procesu złożonego z 4 maszyn. Bedą borykać się ze stratami na efektywności i zarządzać wskaźnikiem OEE maszyn i całego procesu wytwórczego, by doprowadzić wyniki finansowe fabryki na nowy poziom zyskowności.
  W trakcie warsztatu pokażemy, jakimi technikami i metodami Lean (lecz nie tylko) można usprawniać i stabilizować procesy wytwórcze zarządzając jednocześnie elastycznością produkcji. Wspólnie obalimy mit, że wszystkie maszyny muszą być wyeksploatowane w 100%, żeby firma generowała maksymalne zyski.
Zapytaj

Zobacz również

Forum

5. Forum Nowoczesnego Controllingu

Skuteczny controlling - rentowne przedsiębiorstwo. Koszty - oszczędności - optymalizacje

Szczegóły